11. 9. 2017 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани наставници во основните училишта,

Ве молиме да го пријавите бројот на паралелки од секое одделение во Вашето училиште, користејќи го следниов ФОРМУЛАР.

Ви благодариме.

Со почит,

МБД

7. 9. 2017 год.

СООПШТЕНИЕ

21. 8. 2017 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани наставници,

во прилог на ова соопштение, ги објавуваме одговорите на прашањата од Државниот натпревар по биологија, за учениците од 8-мо и 9-то одделение.

Со почит,

МБД

30. 6. 2017 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани наставници,

Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија и Македонското биолошко друштво ќе одржат селекционен натпревар за одредување на ученици од основните училишта кои ќе ја преставуваат Република Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки која ќе се одржи од 3 до 12. декември 2017 година во Архем и Нијмеген, Холандија.

Вие како ментори и вашите ученици кои покажаа најдобри резултати на државните натпревари по физика, хемија и биологија (наведени во документот кој е во прилог на соопштениево - видете подолу) сте поканети на селекциониот натпревар кој ќе се одржи на 25.08.2017 година со почеток од 10 часот (Голем физички амфитеатар, Горна Зграда на ПМФ, Скопје).

Сите информации и списоци се дадени во документот, кој е во прилог на ова соопштение. Содржината на документот е исто така објавена на интернет страниците на трите друштва. Внимателно погледајте го, подготвувајте се во текот на летото и навреме пријавете се за учество на селекциониот натпревар според упатството (најдоцна до 15.08.2017 на e-mail: fizikanatprevari@gmail.com).

Срдечен поздрав,

Македонско биолошко друштво

26. 5. 2017 год.

Соопштение за Државниот натпревар по биологија за учесници од основно образование

Почитувани ученици и ментори,

Ве известуваме дека на 20. мај 2017 год. се одржа 4. Државен натпревар по биологија за основно образование на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Конечните резултати од овие натпревари се објавени на интернет страницата на друштвото.
Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и покажаниот успех.
Наградите на Државниот натпревар во трите категории се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија (за VII - 87 бода, VIII – 94 бода и IX – 92 бода). Максималните бодови освоени по категории се земаат како 100%, и според тоа следи доделувањето на наградите:

од 91 до 100% – I награда
од 81 до 90 % – II награда
од 71 до 80 % – III награда
од 61 до 70 % – Пофалница

Со овие критериуми, вкупниот број на наградени учесници на Државниот натпревар од основно образование е околу 60%.

Со почит,

Државна комисија за натпревари во основно образование
Македонско биолошко друштво


Соопштение за Државниот натпревар по биологија за учесници од средно образование

Почитувани ученици и ментори,

Ве известуваме дека на 20. мај 2017 год. се одржа 4. Државен натпревар по биологија за средно образование на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Конечните резултати од овие натпревари се објавени на интернет страницата на друштвото.
Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и покажаниот успех.
Наградите на Државниот натпревар во трите категории се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија (за I - 89 бода, II – 94 бода и III – 83 бода). Максималните бодови освоени по категории се земаат како 100%, и според тоа следи доделувањето на наградите:

од 91 до 100% – I награда
од 81 до 90 % – II награда
од 71 до 80 % – III награда
од 61 до 70 % – Пофалница

Со овие критериуми, вкупниот број на наградени учесници на Државниот натпревар од основно образование е околу 70%.

Со почит,

Државна комисија за натпревари во средно образование
Македонско биолошко друштво