23. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во VII, VIII и IX одделение  образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

22. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во I-ва , II-ра и III-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

20. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

прелиминарните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во VII, VIII и IX одделение основно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Приговори може да се поднесуваат до 21. 5. 2018 год., 17 часот,користејќи ги приложените формулари.

Со почит,

МБД

19. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

прелиминарните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во I, II и III година година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Приговори може да се поднесуваат до 20. 5. 2018 год., 16 часот,користејќи го приложениот формулар.

Со почит,

МБД

17. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и наставници,

Ве известуваме дека 5. Државен натпревар по биологија за VII, VIII и IX одделение ќе се одржи на 20. мај (недела) 2018 год., во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со почеток во 10 часот.

Распоредот по простории на учесниците е даден во документите подолу.

Учесниците на натпреварот треба да бидат пред зградата на ПМФ најдоцна во 9:30 часот.


Македонско биолошко друштво

Raspored na ucenici VII odd Drzaven 2018.pdf Raspored na ucenici VII odd Drzaven 2018.pdf
Size : 94.879 Kb
Type : pdf
Raspored na ucenici VIII odd Drzaven 2018.pdf Raspored na ucenici VIII odd Drzaven 2018.pdf
Size : 59.219 Kb
Type : pdf
Raspored na ucenici IX odd Drzaven 2018.pdf Raspored na ucenici IX odd Drzaven 2018.pdf
Size : 125.044 Kb
Type : pdf


СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и наставници,

Ве известуваме дека 5. Државен натпревар по биологија за I, II и III година ќе се одржи на 19. мај (сабота) 2018 год., во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со почеток во 10 часот.

Распоредот по простории на учесниците е даден во документите подолу.

Учесниците на натпреварот треба да бидат пред зградата на ПМФ најдоцна во 9:30 часот.


Македонско биолошко друштво

Raspored na ucenici I godina Drzaven 2018.pdf Raspored na ucenici I godina Drzaven 2018.pdf
Size : 89.376 Kb
Type : pdf
Raspored na ucenici II godina Drzaven 2018.pdf Raspored na ucenici II godina Drzaven 2018.pdf
Size : 109.507 Kb
Type : pdf

14. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во IV-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

11. 4. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ве молиме погледнете го приложеното известување во врска со 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018).

Со почит,

МБД

9. 3. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

во врска со поклопувањето на терминот (31. март 2018 г.) за Регионалните натпревари по математика и биологија, Ве известуваме дека се поместуваат термините за натпреварите по биологија.

Новите термини за натпревари по биологија за основно и средно образование се следните:

  • Регионални натпревари - основно: 15. април (недела) 2018 г.; средно: 21. април (сабота) 2018 г.
  • Државен натпревар - 19. мај 2018 г.
  • Државен натпревар за IV година - 12. мај 2018 г.

Со почит,

Македонско биолошко друштво

24. 2. 2018 год.

Известување за
Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки
(International Junior Science Olympiad, IJSO) 2018

Почитувани ученици и ментори,

Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република
Македонија и за постигнат успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Ова е престижна олимпијада, добра можност за учениците да го покажат своето знаење, способности и вештини, како и споредба на секоја земја со останатите земји-учеснички.

Активностите во врска со олимпијадата се реализираат од страна на три здруженија: Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското
биолошко друштво (МБД).

Планираните термини за престојните активности во врска со Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) се следните:


- јуни/јули 2018 – прв селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
- август 2018 – втор селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
- септември–декември 2018 – подготовки на тимот за Олимпијада на ПМФ
- декември 2018 – учество на тимот од РМ на IJSO 2018

На првиот селекционен натпревар ќе бидат поканети најдобро пласираните ученици од натпреварите по физика, хемија и биологија од VIII и IX одд., но и најдобро пласираните ученици од трите натпревари од прва година кои до 31.12.2018 нема да наполнат 16 год.

Трите друштва ќе организираат селекција на учениците преку два селекциони натпревари, со тоа што на првиот селекционен натпревар ќе бидат дадени и задачи од математика кои ќе бидат непосредно поврзани со
проблемските прашања и задачи од физика, хемија и биологија кои бараат предзнаења од математика. На вториот селекционен натпревар ќе има прашања и задачи од физика, хемија и биологија.

Со почит,

Македонско биолошко друштво
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
Друштво на физичари на Република Македонија

IJSO 2018.pdf IJSO 2018.pdf
Size : 90.212 Kb
Type : pdf