ИЗВЕСТУВАЊЕ за натпревари по биологија 2023 за ученици од основни училишта


Пријавувањето на учесници за натпреварите по биологија и природни науки од страна на менторите и уплатата на котизацијата ќе се одвива во период од 
23. јануари  до  25. февруари 2023.

Формуларите по региони се дадени во делот – ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАТПРЕВАРИ. 


ТЕРМИНИ ЗА НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА

Општински натпревари    3. март  2023      онлајн
Регионални натпревари   7. април 2023     онлајн
Републички натпревар     20. мај  2023   со физичко присуство


ТЕРМИНИ ЗА НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Општински натпревари    10. март  2023      онлајн
Регионални натпревари   10. април 2023     онлајн
Републички натпревар     10. јуни 2023   со физичко присуство

Известување за натпреварите по биологија 2023 за ученици од средните училишта

Пријавување на учесници за општинските натпревари од страна на менторите и уплатата на котизацијата ќе се одвива во период од 20. јануари  до  5. февруари 2023.

Формуларот за пријавување на учениците ќе биде отворен на 19.јануари 2023. 


ТЕРМИНИ ЗА НАТПРЕВАРИ


Општински натпревари    17. февруари  (петок) 2023      онлајн


Регионални натпревари     17. март (петок) 2023                онлајн

Републички натпревар       27. мај (сабота) 2023               физичко присуство


Републички натпревар       28. април (петок) 2023           физичко присуство
(за IV година)Соопштение за натпревари по биологија и природни науки за ученици од основните училишта

Во подготовка е организирање средби со наставници-ментори од основните училишта за реализирање на натпреварите 2023 година. 

 

14.10.2022

 ИЗВЕСТУВАЊЕПочитувани ученици,

Ги објавуваме конечните резултати од 1. селекционен натпревар за учество на IBO2023 одржан на 14.10.2022. и Ви честитаме за постигнатиот успех.*Оние ученици кои продолжуваат во циклусот на селекција и подготовки ќе добијат известување и материјали за 2. селекционен натпревар на нивните лични e-mail адреси.Со почит,

МБД

14.10.2022

 ИЗВЕСТУВАЊЕПочитувани ученици,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од 1. селекционен натпревар за учество на IBO2023 одржан на 14.10.2022. 

Приговори може да се поднесат на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен до 15:30 ).

Конечните резултати ќе бидат објавени во текот на денот (по одговорање на приговорите).

                                                                               
                                                                                     ИЗВЕСТУВАЊЕ  

Ве известуваме дека Вториот Селекционен натпревар за учество на Меѓународна Јуниорска олимпијада по природни науки ќе се одржи на 12.9.2022. година, на ПМФ во Скопје-горна зграда со почеток од 10 часот.

Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

СООПШТЕНИЕ

По одржување на првиот селекционен натпревар по природни науки (01.јули 2022), го објавуваме списокот на ученици кои се пласираа за учество на вториот селекционен натпревар за составување на македонскиот тим за учество на 19. Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2022).

 

Друштво на физичари на Република Македонија

Сојуз на хемичари и технолози на Македонија

Македонско биолошко друштво

10.06.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Првиот селекциониот натпревар за учество на Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки 2022., ќе се одржи на 01.07.2022 година (петок), со почеток од 10 часот на Природно - математичкиот факултет во Скопје (Горна зграда). На Селекциониот натпревар се покануваат следниве ученици кои имале најдобри резултати на Државните натпревари по физика, хемија и биологија одржани во 2022 година. 

Преземи ја листата на поканети ученици

Поканетите ученици за учество на овој натпревар задолжително треба да го потврдат своето учество со испраќање на порака на следнава адреса: fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 24.06.2022 година (23.59). Доколку учениците не го потврдат учеството до крајниот датум ќе се смета дека нема да учествуваат на натпреварот. 

Преземи го деталното известување за Селекциониот натпревар

Со почит

ДФРМ, СХТМ, МБД

 

28.05.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме конечните резултати од Државниот натпревар по природни науки одржан на 28.05.2022. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ (сабота 28.мај 2022)

 

НАТПРЕВАРОТ ќе се одвива во период од 10:00 до 11.00 часот

 

ПРЕЛИМИНАРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ќе бидат објавени во 15:30 часот (објава на главниот влез и огласна табла на ПМФ и интернет страница на МБД)

 

ПРИГОВОРИ ќе има можност да се поднесуваат само во пишана форма – пред главниот влез на ПМФ во период од 15:30 до 16:00 часот (одговор на приговорите ќе биде доставен до менторите по електронски пат)

 

КОНЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ќе бидат објавени во 18:30 часот (објава на главиот влез и огласна табла на ПМФ и интернет страница на МБД).

ИЗВЕСТУВАЊЕ  за ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

 

Почитувани ученици и ментори,

 

На 28. мај (сабота) 2022 г. ќе се одржи 7. Државен натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ за учесниците од основни училишта во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).

За учениците од трите категории (4., 5. и 6. одд.) натпреварот ќе се реализира од 10:00 до 11:00 часот.

 • Учениците треба да пристигнат најдоцна до 9:15 часот пред Природно-математичкиот факултет;
 • Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор и заштитни маски;
 • Сместување на учениците во просториите ќе се одвива во период од 9:20 до 9:50 часот;

 

Напомена:

Влезовите во зградата (2) и насоките за движење кон просториите (7) во кои ќе се одржува натпреварот ќе бидат обележани и учесниците ќе бидат повикани и спроведени од тестатори на МБД!

 

Деталниот распоред на учениците по простории за 28.мај е во документот на линкот:

Со радост Ве очекуваме на 28. мај!

 

Македонско биолошко друштво

Известување

Денес, 21.мај 2022 година се одржа 9.Државен натпревар по биологија за основно образование. 

Конечните резултати за трите категории се дадени во документите


Денеска се одржа вториот селекционен натпревар за IBO2022 година во кој беа избрани учениците кои ќе не претставуваат годинава на Интернационалната Олимпијада по Биологија што ќе се одржи во Ерменија.

ИЗВЕСТУВАЊЕ за ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

Почитувани ученици и ментори,


На 21. мај (сабота) 2022 г. ќе се одржи 9. Државен натпревар по БИОЛОГИЈА за учесниците од основни училишта во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).

За учениците од трите категории (7., 8. и 9. одд.) натпреварот започнува во 10:00 часот

o Учениците треба да пристигнат најдоцна до 9:15 часот пред Природно-математичкиот факултет;

o Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор и заштитни маски;

o Сместување на учениците во просториите ќе се одвива во период од 9:20 до 9:50 часот;


Напомена:

Влезовите во зградата (2) и насоките за движење кон просториите (6) во кои ќе се одржува натпреварот ќе бидат обележани и учесниците ќе бидат повикани и спроведени од тестатори на МБД!


Учесниците распоредени во: Физички амфитеатар, Мал физички амфитеатар, Математички амфитеатар за влегување во зградата на ПМФ го користат Влез 1.

Учесниците распоредени во: Нов голем амфитеатар, Слушална 301, Слушална 95 за влегување во зградата на ПМФ го користат Влез 2.

Со радост Ве очекуваме на 21. мај!


Македонско биолошко друштво

14.05.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме списоците со конечните резултаати и распределбата на награди од Државниот натпревар по биологија за средно образование .

I godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf I godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf
Size : 187.824 Kb
Type : pdf
II godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf II godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf
Size : 210.979 Kb
Type : pdf
III godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf III godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf
Size : 180.817 Kb
Type : pdf
IV godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf IV godina KONECHNI DRZAVEN 2022.pdf
Size : 158.709 Kb
Type : pdf

Почитувани, 

Ве известуваме дека на 14. мај (сабота) 2022 г. ќе се одржи 9. Државен натпревар по БИОЛОГИЈА за учесниците од средните училишта во просториите на Природно-математичкиот факултет. 

Освен спроведување на натпреварот, планирани се и други активности за заинтересираните ученици и ментори: 

- од 10:15 до 10:45 часот за наставниците - ментори ќе се одржи презентација за микроскопски препарати (наменети за наставната програма по биологија во средно образование) изработени во Лабораторијата за цитологија, анатомија и морфологија на растенија при Институтот за биологија,

од 11:30 до 12:00 часот за учениците ќе се одржи презентација за студиските програми кои се реализираат на Институтот за биологија,

од 12:00 до 13:30 часот за наставниците - ментори и учениците ќе се одржи Работилница од областа на екологијата со примена на 5Е и escape room методи (Работилницата е дел од проектот „Разновидноста во природните науки низ социјална инклузија – неформално образование по природни науки и ученичка разноликост“  („DiSSI“) кој се реализира на Природно-математичкиот факултет).  


Македонско биолошко друштво

07.05.2022

                                                    ИЗВЕСТУВАЊЕ за ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА


На 14. мај (сабота) 2022 г. ќе се одржи 9. Државен натпревар по БИОЛОГИЈА за учесниците од средните училишта во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).

За учениците од сите четири категории (I, II, III и IV годинa) натпреварот започнува во 10:00 часот

o Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 9:15 часот пред Природно-математичкиот факултет;

o Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор и заштитни маски;

o Сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 9:20 до 9:50 часот;Напомена:

Влезовите во зградата (2) и насоките за движење кон просториите (5) во кои ќе се одржува натпреварот ќе бидат обележани и учесниците ќе бидат повикани и спроведени од тестатори на МБД!


Учесниците распоредени во: Физички амфитеатар, Математички амфитеатар за влегување во зградата на ПМФ го користат Влез 1.

Учесниците распоредени во: Нов голем амфитеатар, Слушална 301 и Слушална 95  за влегување во зградата на ПМФ го користат Влез 2. 


Со радост Ве очекуваме на 14. мај!


Македонско биолошко друштво

12.04.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме конечните резултаати регионалниот натпревар по биологија за основно образование,списоците со награди како и списоците на учесници на Државниот натпревар по биологија.

10.04.2022

                                                                                    ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултаати од регионалниот натпревар по биологија за основно образование.

09.04.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за регионалниот натпревар по БИОЛОГИЈА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 18 часот (09. април 2022 г.) до 17 часот (11. април 2022 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 15. април 2022 г.

08.04.2022

                                                                                    ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Објавените документи ги повлековме поради неопходна корекција во листите за 5.одд., а документите за 4.одд и 6.одд ги повлековме заради проверка.

На учениците и менторите им се извинуваме за долгото исчекување и воедно се заблагодаруваме за трпението и разбирањето!

Со почит,

МБД4.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf 4.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf
Size : 966.837 Kb
Type : pdf
5.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf 5.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf
Size : 986.025 Kb
Type : pdf
6.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf 6.odd Konechni rezultati regionalen 2022.pdf
Size : 959.439 Kb
Type : pdf

03.04.2022

                                                                                    ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултаати од регионалниот натпревар по природни науки.

02.04.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Приговори за регионалниот натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 18 часот (02. април 2022 г.) до 18 часот (04. април 2022 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 08. април 2022 г.

Напомена: Приговорите поднесени од ученици или родители, како и приговорите доставени на e-mail, нема да бидат разгледани.

30.03.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме конечните резултаати од регионалниот натпревар по биологија за средно образование.

26.03.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултаати од регионалниот натпревар по биологија за средно образование

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за регионалниот натпревар по биологија може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 18 часот (26. март 2022 г.) до 17 часот (28. март 2022 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 30. март 2021 г.

Напомена: Приговорите поднесени од ученици или родители, како и приговорите доставени на e-mail, нема да бидат разгледани.

25.03.2022


                                                                               ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ве известуваме дека регионалниот натпревар по биологија за средните училишта ќе се одржи на 26. март (сабота)  со почеток во 10:00 часот. 

Вкупно бодување на тестот е 50 бода а времетраењето на тестирањето е 45 минути.

Регионалните натпревари ќе се реализираат од училиште, тестирањето ќе се одвива преку платформата ClassMarker додека натпреварот ќе се надгледува преку платформата MS Teams.


Препорачуваме да бидете во училиште половина час пред почетокот на натпреварот односно во 9:30 часот.


На учесниците и менторите им посакуваме успех на натпреварот!


21.02.2022


СООПШТЕНИЕ 

Почитувани ученици и ментори,

ги објавуваме листите на учесници на регионалните натпревари по биологија и природни науки.


16.02.2022

СООПШТЕНИЕ 

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од општинскиот натпревар по природни науки.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

11.02.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

Почитувани ученици и ментори,


Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по природни науки.


Приговор за општинскиот натпревар по природни може да поднесе само менторот на ученикот користејќи го формуларот за приговори -кликни ТУКА


Формуларот ќе биде активен од 18 часот (11.02.2022) до 12 часот (14.02.2022)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 16.02.2022.

Напомена: Приговорите поднесени од ученици или родители, како и приговорите доставени на e-mail, нема да бидат разгледани.

10.02.2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од општинскиот натпревар по биологија за учениците од основните училишта.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

09.02.2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по биологија за учениците од основните училишта.

Приговор за општинскиот натпревар по биологија може да поднесе само менторот на ученикот користејќи го формуларот за приговори -кликни  ТУКА


Формуларот ќе биде активен од 17 часот (09.02.2022) до 12 часот (10.02.2022)

Конечните резултати ќе бидат објавени на 11.02.2022.

Напомена: Приговорите поднесени од ученици или родители, како и приговорите доставени на e-mail, нема да бидат разгледани.

09.02.2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од општинскиот натпревар по биологија за учениците од средните училишта.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

07.02.2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по биологија за учениците од средните училишта.

Приговор за општинскиот натпревар по биологија може да поднесе само менторот на ученикот користејќи го формуларот за приговори -кликни ТУКА 


Формуларот ќе биде активен од 17 часот (07.02.2022) до 12 часот (08.02.2022)

Конечните резултати ќе бидат објавени на 09.02.2022.

Напомена: Приговорите поднесени од ученици или родители, како и приговорите доставени на e-mail, нема да бидат разгледани.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ по

ПРИРОДНИ НАУКИ


9. Општински натпревари за VI одд. и 7. Општински натпревари по природни науки за учениците од основните училишта ќе се одржат на:


11. февруари (петок) 2022 година во следните термини:

- 10:00 часот за учениците од V одделение

- 12:00 часот за учениците од VI одделение

- 14:00 часот за учениците од IV одделение


Натпреварите ќе се одвиваат на Microsoft Teams, а тестирањето ќе се спроведе преку платформата ClassMarker.

Сите информации за начинот и и податоци за реализирање на натпреварите учениците ќе ги добијат на своите електронски адреси.


На учесниците и менторите им посакуваме успех на натпреварот!

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ по БИОЛОГИЈА

9. Општински натпревари по биологија за учениците од средните училишта ќе се одржат на:


7. февруари (понеделник) 2022 година во следните термини:

- 10:00 часот за учениците од I и III година

- 12:00 часот за учениците од II и IV година9. Општински натпревари по биологија за учениците од основните училишта ќе се одржат на:


9. февруари (среда) 2022 година во следните термини:

- 10:00 часот за учениците од VII одделение

- 12:00 часот за учениците од VIII одделение

- 14:00 часот за учениците од IX одделение


Натпреварите ќе се одвиваат на Microsoft Teams, а тестирањето ќе се спроведе преку платформата ClassMarker.

Сите информации за начинот и и податоци за реализирање на натпреварите учениците ќе ги добијат на своите електронски адреси.


На учесниците и менторите им посакуваме успех на натпреварот!

Почитувани,

Начинот на уплата на котизација за натпреварите по Биологија 2022 може да го пронајдете ТУКА.

Со почит,

МБД


Почитувани ученици,

 

UWC (United World Colleges - Светски Обединети Колеџи) се глобално образовно движење кое го користи образованието како сила за обединување на луѓето, нациите и културите за мир и одржлива иднина.     

UWC силно веруваат дека образованието може да спои млади луѓе од сите средини врз основа на нивното заедничко човештво, и да ги вклучи кон можност за општествени промени преку храбра акција, личен пример и несебично лидерство. За да се постигне ова, UWC училиштата и колеџите  ширум светот нудат предизвикувачки и транформативни образовни искуства за разновидна група на млади луѓе, инспирирајќи ги да станат агенти на позитивни промени во согласност со основните вредности на UWC:

·       Интернационално и меѓукултурно разбирање

·       Негување на разликите

·       Лична одговорност и интегритет

·       Взаемна одговорност и почит

·       Сочувство и служба

·       Почитување на животната средина

·       Чувство на идеализам

·       Личен предизвик

·       Акција и личен пример

Овие колеџи ја следат наставната програма на меѓународната диплома International Baccalaureate (IB), во која UWC одигра голема улога за нејзиниот развој, истовремено истакнувајќи ја важноста на практично  учење, служба во заедницата и активности на отворено.

Учениците на UWC се избираат во својата земја, во повеќе од 155 земји, преку уникатниот систем на национални комитети. Изборот се заснова на докажано ветување и потенцијал. Во согласност со етосот на UWC, образованието треба да биде независно од социоекономските средства на ученикот. 70% од учениците за време на изучување на IB дипломата добиваат целосна или делумна финансиска помош, врз основа на нивните потреби.

Повеќе информации за UWC  може да добиете на: https://www.mk.uwc.org/

Апликацијата за генерација 2022-2024  се отвори на 21/09/2021, а рокот ќе биде 20/11/2021.  Упатството за аплицирање можете да го најдете на овој линк.

Ве замолуваме да ги информирате вашите ученици од втора и трета година за постоењето на UWC и дека процесот за аплицирање е во тек. Заинтересираните може да аплицираат на: https://www.mk.uwc.org/apply/

 

Со почит,

Национален комитет 

МБД

ИЗВЕСТУВАЊЕ

По одржаните Селекциони натпревари (на 5.07.2021. и 4.09.2021.) за учество на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки која ќе се одржи од 12 до 21 декември 2021. во Абу Даби, ОАЕ , ДФРМ, СХТМ и МБД имаат чест да го соопшти тимот кој ќе ја претставува Македонија на овој престижен настан.

Тоа се учениците:

Иван Костевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов “ – Штип,

Матеа Митревска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Мирче Ацев“ – Ѓ. Петров, Скопје,

Алексиј Тасиќ ученик во деветто одделение во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром, Скопје,

Марио Ванчовски ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов “ – Штип,

Андреј Стојановски, ученик во деветто одделение во ООУ „ 11 Октомври“ - Центар, Скопје,

Теона Ана Георгиевска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Љубен Лапе“ – Аеродром, Скопје.

ДФРМ, СХТМ и МБД им честита на сите ученици за успешниот настап на Селекционите натпревари.

Со почит ДФРМ, СХТМ, МБД

28.06.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Државен натпревар по биологија за средно образование одржан на 26. јуни 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

IV godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf IV godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 291.627 Kb
Type : pdf
III godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf III godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 306.317 Kb
Type : pdf
II godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf II godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 304.083 Kb
Type : pdf
I godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf I godina Konechni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 306.647 Kb
Type : pdf

26.06.2021


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 
ПО БИОЛОГИЈА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во прилог ги објавуваме прелиминарните резултати од 8. Државен натпревар по биологија одржан на 26. јуни 2021 г. 

I godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf I godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 274.32 Kb
Type : pdf
II godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf II godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 237.521 Kb
Type : pdf
IV godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf IV godina Preliminarni SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 215.826 Kb
Type : pdf
клуч, I, државен, 2021.pdf клуч, I, државен, 2021.pdf
Size : 550.117 Kb
Type : pdf
клуч, II, државен, 2021.pdf клуч, II, државен, 2021.pdf
Size : 1007.896 Kb
Type : pdf
Клуч, III, државен, 2021.pdf Клуч, III, државен, 2021.pdf
Size : 670.497 Kb
Type : pdf
клуч, IV, државен, 2021.pdf клуч, IV, државен, 2021.pdf
Size : 969.146 Kb
Type : pdf
I год._државен_2021 ALB_клуч.pdf I год._државен_2021 ALB_клуч.pdf
Size : 463.553 Kb
Type : pdf
Клуч, III, државен, 2021-ALB.pdf Клуч, III, државен, 2021-ALB.pdf
Size : 279.053 Kb
Type : pdf


Приговори за државниот натпревар по биологија за средно може да се поднесат на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 10 часот- недела(27. јуни 2021 г.) до  понеделник (28. јуни 2021 г.) до 10 часот. 

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до вторник 29. јуни 2021 г.

17.06.2021

Известување

Првиот селекционен натпревар за учество на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки (12-21.12.2021. Абу Даби, ОАЕ) ќе се одржи на 5 јули 2021 година со почеток во 10 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На овој натпревар се поканети најдобро пласираните ученици од осмо и девето одделение на државните натпревари по биологија, хемија и физика (табела водокументот подолу). Со почит, 

Македонско биолошко друштво

Сојуз на хемичари и технолози на Македонија

Друштво на физичари на Репулика Македонија

Термини и распоред

за

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА


Ве известуваме дека на 26. јуни (сабота) 2021 г. ќе се одржи Државен натпревар по БИОЛОГИА за учесниците од средните училишта во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).


За учениците од прва и четврта година натпреварот започнува во 10:00 часот

o Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 9:15 часот пред ПМФ;

o Прозивка и сместување на учесниците ќе се одвива во период од 9:20 до 9:50 часот.

За учениците од втора и трета година натпреварот започнува во 12:00 часот

o Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 11:15 часот пред ПМФ;

o Прозивка и сместување на учесниците ќе се одвива во период од 11:20 до 11:50 часот.


- Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор.

- Прелиминарните резултати од натпреварот ќе бидат објавени на интернет страницата на друштвото по 19 часот.


Напомена: Учесниците да не влегуваат во зградата додека не бидат повикани!

Почитувајќи ги важечките безбедносни препораки, Ве молиме, по завршувањето на натпреварот да не се задржувате во зградата на ПМФ!


Ве очекуваме на 26. јуни!


Македонско биолошко друштво

Комисија за натпревари

по биологија за средно образование

I i IV godina SREDNO Drzaven 2021.pdf I i IV godina SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 358.229 Kb
Type : pdf
II i III godina SREDNO Drzaven 2021.pdf II i III godina SREDNO Drzaven 2021.pdf
Size : 363.35 Kb
Type : pdf

15.06.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Државен натпревар по биологија одржан на 13. јуни 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

14.06.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Државен натпревар по природни науки одржан на 12. јуни2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

13.06.2021


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 
ПО БИОЛОГИЈА ЗА 7. и 8. одд

Во прилог ги објавуваме прелиминарните резултати (и клучот од тестотовите)  од 8. Државен натпревар по биологија одржан на 13. јуни 2021 г. 

7. odd Preliminarni rezultati Drzaven 2021.pdf 7. odd Preliminarni rezultati Drzaven 2021.pdf
Size : 297.474 Kb
Type : pdf
8. odd Preliminarni rezultati Drzaven 2021.pdf 8. odd Preliminarni rezultati Drzaven 2021.pdf
Size : 431.197 Kb
Type : pdf
VII одд ДРЖАВЕН клуч 2021.pdf VII одд ДРЖАВЕН клуч 2021.pdf
Size : 134.813 Kb
Type : pdf
VIII одд ДРЖАВЕН клуч 2021.pdf VIII одд ДРЖАВЕН клуч 2021.pdf
Size : 424.895 Kb
Type : pdf

Приговори за државниот натпревар по природни науки може да се поднесат на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (13. јуни 2021 г.) до  понеделник (14. јуни 2021 г.) до12 часот. 

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 15. јуни 2021 г.

12.06.2021


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Во прилог ги објавуваме прелиминарните резултати (и клучот од тестотовите)  од 8. Државен натпревар по природни науки одржан на 12. јуни 2021 г. 

4-MK-drzaven KLUC 2021.pdf 4-MK-drzaven KLUC 2021.pdf
Size : 955.601 Kb
Type : pdf
5 odd_drzaven_2021_kluc_MK.pdf 5 odd_drzaven_2021_kluc_MK.pdf
Size : 393.352 Kb
Type : pdf
5 odd_drzaven_2021_kluc_ALB.pdf 5 odd_drzaven_2021_kluc_ALB.pdf
Size : 799.582 Kb
Type : pdf
6-MK-celosen KLUC 2021.pdf 6-MK-celosen KLUC 2021.pdf
Size : 945.799 Kb
Type : pdf
6-ALB-celosen KLUC 2021.pdf 6-ALB-celosen KLUC 2021.pdf
Size : 797.006 Kb
Type : pdf

Приговори за државниот натпревар по природни науки може да се поднесат на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 19 часот (12. јуни 2021 г.) до  понеделник (14. јуни 2021 г.) 10 часот 

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 15. јуни 2021 г.

Термини и распоред

 за ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

 

Ве известуваме дека на 13. јуни (недела) 2021 г. ќе се одржи Државен натпревар по природни науки за учениците од 7. и 8. одделение во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).

Натпреварот е организиран по категорија во следните термини: 

 

·        За учениците од 7. одд. натпреварот започнува во 10:00 часот

o   Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 9:15 часот пред Природно-математичкиот факултет;

o   Прозивка и сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 9:20 до 9:50 часот.

 

·        За учениците од 8. одд. натпреварот започнува во 12:00 часот

o   Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 11:15 часот пред Природно-математичкиот факултет;

o   Прозивка и сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 11:20 до 11:50 часот.

 

Напомена: Учениците да не влегуваат во зградата додека не бидат повикани!

 

Напомена: Почитувајќи ги важечките безбедносни препораки, Ве молиме, по завршувањето на натпреварот да не се задржувате во зградата на ПМФ.

 

-      Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор.

-      Прелиминарните резултати од натпреварот ќе бидат објавени на интернет страницата на друштвото по 19 часот.

 

Македонско биолошко друштво

Комисија за натпревари

по биологија за основно образование 

7.odd Drzaven 2021.pdf 7.odd Drzaven 2021.pdf
Size : 356.525 Kb
Type : pdf
8.odd Drzaven 2021.pdf 8.odd Drzaven 2021.pdf
Size : 355.135 Kb
Type : pdf

Термини и распоред

 за ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

 

Ве известуваме дека на 12. јуни (сабота) 2021 г. ќе се одржи Државен натпревар по природни науки за учениците од 4. 5. и 6. одделение во просториите на Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3). Натпреварот е организиран по категорија во следните термини: 

 

 • За учениците од 4. одд. натпреварот започнува во 9:30 часот
  • Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 8:45 часот пред Природно-математичкиот факултет;
  • Прозивка и сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 8:50 до 9:20 часот.
  • Натпреварот ќе започне во 9:30 часот.
 • За учениците од 5. одд. натпреварот започнува во 11:30 часот
  • Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 10:45 часот пред Природно-математичкиот факултет;
  • Прозивка и сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 10:50 до 11:20 часот.
  • Натпреварот ќе започне во 11:30 часот.
 • За учениците од 6. одд. натпреварот започнува во 13:30 часот
  • Учесниците треба да пристигнат најдоцна до 12:45 часот пред Природно-математичкиот факултет;
  • Прозивка и сместување на учесниците во просториите ќе се одвива во период од 12:50 до 13:20 часот.

 

Учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор.

Напомена: Учениците - да не влегуваат во зградата додека не бидат повикани и                                                                                  - да не се задржуваат во зградата на ПМФ по завршувањето на натпреварот!  

Почитувајќи ги важечките безбедносни препораки, Ве молиме, менторите и родителите да ги чекаат учесниците во дворот на ПМФ!  


Прелиминарните резултати од натпреварот ќе бидат објавени на интернет страницата на друштвото по 19 часот.

 

Македонско биолошко друштво

Комисија за натпревари

по природни науки

04.06.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Државен натпревар по биологија за 9. одд одржан на 02. јуни2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА ЗА 9. ОДД

Во прилог ги објавуваме прелиминарните резултати (и клучот од тестот)  од 8. Државен натпревар по биологија за 9. одд. одржан на 02. јуни 2021 г. 

IX oдд. државен_клуч_2021.pdf IX oдд. државен_клуч_2021.pdf
Size : 781.897 Kb
Type : pdf

Приговори за државниот натпревар по биологија за 9. одд. може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА 

Формуларот ќе биде активен од 18 часот (02. јуни 2021 г.) до 12 часот (03. јуни 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 04. јуни 2021 г.

СООПШТЕНИЕ за

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

за 9-то одделение

 

Ве известуваме дека на 2. јуни (среда) 2021 г. ќе се одржи 8. Државен натпревар по биологија за учениците од 9.одделение.

-      Учениците треба да пристигнат најдоцна до 11:30 часот пред Природно-математичкиот факултет (горна зграда) (ул. Архимедова, 3).

-      Прозивка и сместување на учесниците во просториите наменети за натпреварот ќе се одвива во период од 11:30 до 11:50 часот. Напомена: Учениците да не влегуваат во зградата додека не бидат повикани!

-      Натпреварот ќе започне во 12 часот (учениците треба да носат прибор за пишување, калкулатор.

-      Прелиминарните резултати од натпреварот ќе бидат објавени на интернет страницата на друштвото по 19 часот.

Напомена: почитувајќи ги важечките безбедносни препораки, Ве молиме, по завршувањето на натпреварот да не се задржувате во зградата на ПМФ.

 

Со радост Ве очекуваме во среда!

 

Македонско биолошко друштво

Комисија за натпревари по биологија

за основно образование

Календар за државни натпревари по биологија и природни науки 2021

 

Државните натпревари по биологија и природни науки ќе се спроведат на Природно-математичкиот факултет во Скопје со физичко присуство на следните датуми:

 

Државните натпревари по природни науки за

-      IV, V и VI одделение ќе се одржат на 12. јуни (сабота),  

 

Државните натпревари по биологија за

-      VII и VIII одделение ќе се одржат на 13. јуни (недела),

 

Државните натпревари по биологија за

-      I, II, III и IV година ќе се одржат на 26. јуни (сабота).

 

Информациите за терминот (часот) на започнување на натпреварот по категории, распоредот на учесниците по простории и насоките за организација во текот на натпреварувачкиот ден ќе бидат дополнително испратени до учесниците и менторите по електронски пат и објавени на интернет страницата на МБД.

 

Ви посакуваме успешни подготовки за претстојните натпревари!

 

Македонско биолошко друштво

СООПШТЕНИЕ 
(ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР- 
9. ОДД)

Почитувани ученици,

 

8. Државен натпревар по биологија за 9 одделение ќе се одржи со физичко присуство на  02. јуни (среда) во просториите на ПМФ. 

Натпреварот ќе започне во 10:00 часот.

На сите ученици и ментори им посакуваме успех на натпреварот!

 

Македонско биолошко друштво

 

17.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Регионални натпревари по природни науки одржанина 14. мај 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

14.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од регионалниот натпревар по природни науки. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Приговори за регионалниот натпревар по природни науки може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (14. мај 2021 г.) до 17 часот (15. мај 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 18. мај 2021 г.

13.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Регионални натпревари по биологија за основнообразование одржанина 12. мај 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

12.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од регионалниот натпревар по биологија за ученици од основно образование.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за регионалниот натпревар по биологија за основно образование може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (12. мај 2021 г.) до 09 часот (13. мај 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 14. мај 2021 г.

12.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Регионални натпревари по биологија за средно образование одржанина 10. мај 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

10.05.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од регионалниот натпревар по биологија за ученици од средно образование.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за регионалниот натпревар по биологија за средно образование може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (10. мај 2021 г.) до 09 часот (11. мај 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 12. април 2021 г.

СООПШТЕНИЕ 
(природни науки)

Почитувани ученици,

 

Регионални натпревари по природни науки закажани на 14.мај (петок) се организирани на ист начин како општинските - 

 

спроведување на  MCTeams и

тестирање  на ClassMarker платформа.

 

Натпреварот ќе започне во          - 13:00 часот за ученици од 4.одд.

                                                           - 14:00 часот за ученици од 5.одд.

- 15:00 часот за ученици од 6.одд.

За таа цел,

-      секој учесник треба да го користи претходно доставеното корисничко име и лозинка (истите за општинскиот натпревар); 

-      линк за соодветна училница на MCTeams треба да биде испратен до учесниците од страна на менторот;

-      приклучување во училница 10 минути пред натпреварот;

-      за време на тестирањето (40 минути) сите учесници треба да бидат со вклучена камера и звук;

-      секој учесник резултатите од тестирањето ќе ги добие во 17:00 часот;

-      приговорите од страна на менторите се доставуваат со пополнување формулар што ќе биде објавен на интернет страницата на МБД во период:

од 17:00 часот 14.мај (петок) до 17:00 15.мај (сабота),  

-      конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна на 18.мај (вторник). 

 

Почитувајте го принципот на чесно натпреварување.

 

На сите ученици и ментори им посакуваме успех на натпреварот!

 

Македонско биолошко друштво

СООПШТЕНИЕ 
(основно образование)

Почитувани ученици,

 

8. Регионални натпревари по биологија за основно образование закажани на 12.мај (среда) се организирани на ист начин како општинските - 

спроведување на  MCTeams и тестирање  на ClassMarker платформа.

Натпреварот ќе започне во 15:00 часот.

 

За таа цел,

-      Секој учесник го користи претходно доставеното корисничко име и лозинка (за општинскиот натпревар); 

-      Линк за соодветната училница на MCTeams треба да биде испратен од страна на менторот;

-      приклучување во училницата 10 минути пред натпреварот;

-      за време на тестирањето (50 минути) учесниците треба да бидат со вклучена камера и звук;

-      сите прашања се со заокружување на точен одговор,

-      секој учесник резултатите од тестирањето ќе ги добие во 17:00 часот;

-      приговорите се доставуваат со пополнување формулар што ќе биде објавен на интернет страницата на МБД

 

Почитувајте го принципот на чесно натпреварување.

 

Посакуваме успех на натпреварот!

 

 

Македонско биолошко друштво

 

СООПШТЕНИЕ
(средно образование)

Почитувани ученици,

 

8. Регионални натпревари по биологија за средно образование закажани на 10.мај (понеделник) се организирани на ист начин како општинските - 

спроведување на  MCTeams и тестирање  на ClassMarker платформа.

Натпреварот ќе започне во 15:00 часот.

 

За таа цел,

-       Секој учесник го користи претходно доставеното корисничко име и лозинка (за општинскиот натпревар); 

-       Линк за соодветната училница на MCTeams треба да биде испратен од страна на менторот;

-       приклучување во училницата 10 минути пред натпреварот;

-       за време на тестирањето (50 минути) учесниците треба да бидат со вклучена камера и звук,

-       тестовите за сите категории содржат по 50 прашања,

-       сите прашања се со заокружување на точен одговор,

-       секој учесник резултатите од тестирањето ќе ги добие во 17 часот,

-       приговорите се доставуваат со пополнување формулар што ќе биде објавен на интернет страницата на МБД

 

Почитувајте го принципот на чесно натпреварување.

 

Посакуваме успех на натпреварот!

 

 

Македонско биолошко друштво

19.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Општински натпревари по природни науки одржанина 16. април 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

17.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Општински натпревари по биологија за основно образование одржанина 15. април 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

Наградите се распределуваат во проценти од максимално освоените бодови по категорија (за сите категории – 49 бодови).


Во категоријата за 7. одделение со 424 учесници: (291 награден).

од 86 - 100% – Прва награда

од 75 – 85% – Втора награда

од 60 – 75% – Трета награда

од 45 – 60% – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.


Во категоријата за 8. одделение со 380 учесници: (249 наградени).

од 91 - 100% – Прва награда

од 81 – 90% – Втора награда

од 71 – 80% – Трета награда

од 61 – 70% – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.


Во категоријата за 9. одделение со 302 учесници: (193 наградени).

од 91 - 100% – Прва награда

од 81 – 90% – Втора награда

од 71 – 80% – Трета награда

од 61 – 70% – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.


На 8. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

- прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (во објавените табели означени со „I критериум“),

- втор критериум – дополнување до одреден процент од учесниците на Општинските натпревари рангирани според освоени бодови, (во објавените табели означени со „II критериум“), oдносно:

за 7. одделение – 293 учесници (69%)

за 8. одделение – 255 учесници (67%)

за 9. одделение – 200 учесници (66%)

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници од сите категории за основно обраозование е 341.

8. Регионални натпревари по биологија се закажани за 12. мај 2021!


Комисија за натпревари по биологија

во основни училишта

Македонско биолошко друштво

16.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по природни науки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Приговори за општинскиот натпревар по природни науки може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (16. април 2021 г.) до 14 часот* (17.април 2021 г.).

*времето за приговори е зголемено бидејќи некои ученици ги добија подоцна автоматизираните пораки со резултатите од ClassMarker заради оптоварување на системот. 

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 19. април 2021 г.

16.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 8. Општински натпревари по биологија за средно образование одржанина 14. април 2021 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

 

Наградите се распределуваат во проценти од максимални бодови (50)

 

Во категоријата за 1. година со 166 учесници: (120 наградени).

од 80 - 86%  – Прва награда

од 72 – 78%  – Втора награда

од 52 – 70%  – Трета награда

од 42 – 50%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 2. година со 111 учесници: (85 наградени).

од 92 - 100%  – Прва награда

од 72 – 90%  – Втора награда

од 52 – 70%  – Трета награда

од 42 – 50%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 3. година со 136 учесници: (95 наградени).

од 82 - 88%  – Прва награда

од 72– 80%  – Втора награда

од 52 – 70%  – Трета награда

од 42 – 50%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 4. година со 42 учесници: (34 наградени).

од 92-96%  – Прва награда

од 72 – 88%  – Втора награда

од 52 – 70%  – Трета награда

од 42 – 50%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

На  8. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (во објавените табели означени со „I критериум“)

Втор критериум – дополнување до одреден процент од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, (во објавените табели означени со „II критериум“), oдносно:

-   за 1. година – 123 учесници (74%)

-   за 2. година – 86 учесници (77%)

-   за 3. година – 97 учесници (71%)

-   за 4. година – 35 учесници (83%)

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници од сите категории за средно обраозование е 341.

Им посакуваме успех на сите учесници на 8. Регионални натпревари по биологија  

закажани за 10. мај 2021 !Комисија за натпревари по биологијаво средните уилишта

Македонско биолошко друштво

15.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по биологија за ученици од основно образование.


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за општинскиот натпревар по биологија за основно образование може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (15. април 2021 г.) до 12 часот (16.април 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 19. април 2021 г.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИДраги
 учесници на натпреварите по природни науки

 

Општинските натпревари по биологија кои ќе се одржат 16.април (петок) 2021, ќе се реализираат на MCTeams, а тестирањето ќе се спроведе со користење на ClassMarker платформа.

-       Link за вклучување во училница на Teams ќе ви достави вашиот ментор,

-       Препорачуваме приклучување на Teams 20 минути пред натпреварот,

-       Тестирањето на ClassMarker ќе започне точно во 15:00 часот,

-      За време на тестирањето (50 минути) учесниците треба да бидат со вклучена камера и звук,

-      Тестовите содржат:

o   22 прашања за 4. одд.

o   20 прашања за 5. одд. и

o   24 прашања за 6. одд., а максималниот број бодови е 50.  

-      Резултатите од тестирањето учесникот ќе ги добие во 17:00 часот на доставената електронска адреса. Со оваа порака ќе се достави и сертификат за учество на онлајн натпреварот и истиот треба да се преземе.

 

Ви посакуваме успех на натпреварот!

 

Македонско биолошко друштво

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Почитувани учесници

 

Општинските натпревари по биологија кои ќе се одржат 15.април (четврток) 2021, ќе се реализираат на MCTeams, а тестирањето ќе се спроведе со користење на ClassMarker платформа.

-       Link за вклучување во училница на Teams ќе ви достави вашиот ментор,

-       Препорачуваме приклучување на Teams 15-20 минути пред натпреварот,

-       Тестирањето на ClassMarker ќе започне точно во 15:00 часот,

-      За време на тестирањето (50 минути) учесниците треба да бидат со вклучена камера и звук,

-      Тестовите содржат:

o   45 прашања за 7. одд.

o   47 прашања за 8. одд. и

o   45 прашања за 9. одд., а максималниот број бодови е 50.  

-      Сите прашања се со заокружување на точен одговор

-      Резултатите од тестирањето учесникот ќе ги добие во 17:00 часот на доставената електронска адреса. Со оваа порака ќе се достави и сертификат за учество на онлајн натпреварот и истата треба да се преземе.

 

Ви посакуваме успех на натпреварот!

 

14.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ги објавуваме прелиминарните резултати од општинскиот натпревар по биологија за ученици од средно образование.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приговори за општинскиот натпревар по биологија за средно образование може да се поднесе на Формулар за приговори -кликни ТУКА (формуларот ќе биде активен од 17 часот)

Формуларот ќе биде активен од 17 часот (14. април 2021 г.) до 10 часот (15.април 2021 г.)

Конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 16.април 2021 г

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


Почитувани учесници,


Општинските натпревари по биологија кои ќе се одржат 14.април (среда) 2021, ќе се реализираат на MCTeams, а тестирањето ќе се спроведе со користење на ClassMarker платформа.

- Link за вклучување во училница на Teams ќе ви достави вашиот ментор,

- Препорачуваме приклучување на Teams 10-15 минути пред натпреварот,

- Тестирањето на ClassMarker ќе започне точно во 15:00 часот,

- За време на тестирањето (50 минути) учесниците треба да бидат со вклучена камера и звук,

- Тестовите за сите категории содржат по 50 прашања,

- Сите прашања се со заокружување на точен одговор,

- Резултатите од тестирањето учесникот ќе ги добие во 17:00 часот на доставената електронска адреса. Со оваа порака ќе се достави и сертификат за учество на онлајн натпреварот и истата треба да се преземе.


Ви посакуваме успех на натпреварот!


Македонско биолошко друштво

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ

 

Почитувани учесници и ментори,

 

Општинските натпревари ќе се одржат на:

 

14. април 2021 по биологија за средно образование во 15:00 часот

15. април 2021 по биологија за основно образование 15:00

16. април 2021 по природни науки за основно образование 15:00

 

Тестирањето ќе се спроведе онлајн преку платформата ClassMarker. Сите пријавени учесници добија корисничко име и лозинка за влез на платформата.

Учесниците ќе го решаваат тестот од дома.

 

Контактот со учесниците и надгледувањето на натпреварите ќе се одвива на Microsoft Teams.

За таа цел на менторите ќе им бидат испратени линкови од тимови (училници) креирани во MS Тeams на кои треба да се вклучат учениците (со камери и микрофони) и менторите најдоцна во 14:30 часот на денот на општинскиот натпревар.  Во овие тимови ќе се приклучат и делегати од МБД кои ќе го надгледуваат процесот на тестирање.  


Во еден тим (училница) ќе бидат вклучени повеќе училишта со своите учесници и ментори според распоред кој ќе биде навремено доставен до сите ментори.На учесниците и менторите им посакуваме успех на натпреварот почитувајќи го принципот на чесно натпреварување!

 

 

Македонско биолошко друштво


Списокот на учесници (обновен) 
на општинските натпревари по биологија од средно образование може да го превземете ТУКА .

Списокот на учесници (обновен) на општинските натпревари по биологија од основно образование може да го превземете ТУКА .

Списокот на учесници (обновен) на општинските натпревари по природни науки може да го превземете ТУКА .

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани учесници и ментори,

 

За жал, поради влошување на состојбата со Covid-19 во нашата држава,

Ве известуваме дека натпреварите по биологија и природни науки за 2021 година се одложуваат, односно се поместуваат датумите и тоа:

 

За учесници од основни училишта (природни науки)

Општински натпревари - 16. април 2021

Регионални натпревари – 14. мај 2021

Државен натпревар        -       јуни 2021

 

За учесници од основни училишта (биологија)

Општински натпревари - 15. април 2021

Регионални натпревари - 12. мај 2021

Државен натпревар        -     јуни 2021

 

За учесници од средни училишта

Општински натпревари - 14. април 2021

Регионални натпревари - 10. мај 2021

Државен натпревар        -      јуни 2021

За учесниците од 4-та година државниот натпревар ќе се одреди дополнително во зависност од термините за државната матура.

 

За начинот на организација на општинските натпревари и терминот (часот) ќе ве известиме дополнително.

 

ВАЖНО:

Напоменуваме дека доставената лозинка и корисничко име ќе бидат исти за општинските натпревари (сочувајте ги!).

 

До учесниците кои не добиле порака со лозинка и корисничко име:

-      пратете порака на biolozimk@gmail.com  (наведете: име и презиме и одделение) или

-      јавете се на 071 368 250.

 

 

Посакуваме здравје во семејствата!

 

Со почит,

Македонско биолошко друштво

Македонија2025 доделува стипендии на 10 средношколци

Би сакале да Ве информираме дека меѓународната невладина организација Македонија2025 го отвори повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани средношколци за тековната 2021/2022 година.

Имено, Македонија2025 обезбедува средства за финансиска поддршка на талентирани млади. Во текот на оваа година, ќе се стипендираат 10 индивидуи, при што поддршката за секој кандидат ќе изнесува 60.000 денари, исплатени во 10 еднакви месечни износи на годишно ниво. 

 

Повеќе информации за повикот, може да најдете на следниов линк:

https://cutt.ly/qkMmlsP

Со почит,  
МБД

 

УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ УПЛАТНИЦИ

УПАТСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА CLASSMARKER
(општински натпревари 2021)Упатство за ClassMarker 2021.pdf Упатство за ClassMarker 2021.pdf
Size : 388.552 Kb
Type : pdf

Упатство за учесниците на натпреварите по ПРИРОДНИ НАУКИ

Видео-Упатство ClassMarker.mp4 Видео-Упатство ClassMarker.mp4
Size : 2102.104 Kb
Type : mp4

Упатство за проверка на јачината на интернетот во училниците (битно за наставници/професори)

              ИЗВЕСТУВАЊЕ!  

Општинските натпревари по БИОЛОГИЈА ќе се одржат на:  

          - 24. март 2021 за ученици од I, II, III и IV година (рок за пријавување - 25.февруари)

          - 25. март 2021 за ученици од 7., 8. и 9. одделение  (рок за пријавување - 1.март)

Општинските натпревари по ПРИРОДНИ НАУКИ ќе се одржат на:            

          - 26. март 2021 за ученици од 4., 5. и 6. одделение (рок за пријавување - 1.март)

        Линковите за пријавување се доставенидо сите наставници по биологија и природни науки

Резултати од ДРЖАВНИОТ онлајн-натпревар по природни науки за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, одржан на 30.09.2020 год.  

Резултати од ДРЖАВНИОТ онлајн-натпревар по биологија за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, одржан на 28.09.2020 год.  

РЕЗУЛТАТИТЕ од ДРЖАВНИОТ ОНЛАЈН-НАТПРЕВАР по ПРИРОДНИ НАУКИ за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, заедно со СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧЕСТВО ќе Ви бидат испратени по електронски пат на 01.10.2020 год. во 12.00 часот.

Приговори ќе може да се поднесуваат од 12.30 до 17.30 часот, 01.10.2020 год. преку следниот ФОРМУЛАР ЗА ПРИГОВОРИ.

РЕЗУЛТАТИТЕ од ДРЖАВНИОТ ОНЛАЈН-НАТПРЕВАР по БИОЛОГИЈА за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, заедно со СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧЕСТВО ќе Ви бидат испратени по електронски пат на 29.09.2020 год. во 12.00 часот.

Приговори ќе може да се поднесуваат од 12.00 до 17.00 часот, 29.09.2020 год. преку следниот ФОРМУЛАР ЗА ПРИГОВОРИ.

Резултати од ДРЖАВНИОТ онлајн-натпревар по биологија за СРЕДНИ УЧИЛИШТА, одржан на 25.09.2020 год.  

РЕЗУЛТАТИТЕ од ДРЖАВНИОТ ОНЛАЈН-НАТПРЕВАР по БИОЛОГИЈА за СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА, заедно со СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧЕСТВО ќе Ви бидат испратени по електронски пат на 26.09.2020 год. во 12.00 часот.

Приговори ќе може да се поднесуваат од 12.00 до 17.00 часот, 26.09.2020 год. преку следниот ФОРМУЛАР ЗА ПРИГОВОРИ.

Соопштение за одржување на државните натпревари по биологија и природни науки

 Честитки до сите натпреварувачи за учеството и постигнатиот успех на регионалните натпревари.  

Ве известуваме дека Државните натпревари (седми по ред) по биологија и природни науки ќе се одржат на:  

-      25. септември 2020 г. за учесниците од средно образование,

 

-      28. септември 2020 г. за учесниците од основно образование (7., 8. и 9. одд.),

 

-      30. септември 2020 г. за учесниците од основно образование (4., 5. и 6. одд.).

 

Натпреварите ќе се организираат и спроведуваат онлајн. 

Начинот и постапка исти како и регионалните натпревари

Резултати од РЕГИОНАЛНИОТ онлајн натпревар по ПРИРОДНИ НАУКИ за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА одржан на 27.08.2020 година

Резултати од РЕГИОНАЛНИОТ онлајн натпревар по БИОЛОГИЈА за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА одржан на 26.08.2020 година

Приговорите за онлајн регионалниот натпревар за ПРИРОДНИ НАУКИ (4, 5, 6 одделение) можете да ги пишувате на следниот ФОРМУЛАР ЗА ПРИГОВОРИ.

 *Формуларот за приговори ќе биде активен од 17.00 до 22.00 часот, 27.08.2020 година. 

 Резултати од РЕГИОНАЛНИОТ онлајн натпревар по БИОЛОГИЈА за СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА одржан на 24.08.2020 година

*По реакција на учесниците, увидовме дека објавениот список за прва година е без бодовите кои беа додадени по приговорите. Заради тоа, сега е објавен нов корегиран список со додадени поени.

*По реакција на учесниците, увидовме дека објавениот список за прва година е без бодовите кои беа додадени по приговорите. Заради тоа, сега е објавен нов корегиран список со додадени поени. 

МНОГУ ВАЖНО!!!! По одржувањето на генералната проба Комисијата за натпревари процени дека за одржувањето на онлајн-натпреварот по ПРИРОДНИ НАУКИ ќе биде потребно повеќе време од предвиденото. Заради тоа,

ТЕРМИНИТЕ за 5 и 4 ОДДЕЛЕНИЕ СЕ ПОМЕСТУВААТ и тоа:

за 5 одделение - наместо во 12.30 часот ќе започне во 13.00 часот. Вклучувањето на учениците на ЗУМ половина час порано, односно во 12.30 часот.

за 4 одделение - наместо во 14.00 часот ќе започне во 15.00 часот. Вклучувањето на учениците на ЗУМ половина час порано, односно во 14.30 часот.


ВАЖНО!!! На СИТЕ учесници на натпреварите по ПРИРОДНИ НАУКИ (4, 5 и 6 одделение) на електронската пошта со која ученикот е пријавен за тестирањето ПОВТОРНО им се испратени ЛИНКОВИ за ЗУМ УЧИЛНИЦИТЕ на кои задолжително мора да се приклучат пред почетокот на натпреварот.

НЕ ПОЗАЈМУВАЈТЕ ЛИНКОВИ ОД ДРУГИ УЧЕНИЦИ ИЛИ НАСТАВНИЦИ, ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ ИСКЛУЧИВО НА ЛИНКОТ ЗАЗУМ УЧИЛНИЦАТА КОЈА ВИ Е ДОДЕЛЕНА НА ВАШИОТ ЛИЧЕН е-маил!!!


ПРИГОВОРИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ОНЛАЈН НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА (7,8,9, ОДДЕЛЕНИЕ) МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОДНЕСЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК.

Приговорите може да се поднесуваат од 17.00 до 22.00 часот, 26.08.2020 год.

Списоците со конечните резултати од регионалниот натпревар и учесниците кои се пласирале на државниот натпревар по биологија за СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ќе бидат објавени веднаш штом ќе се проверат и сумираат поените. ВЕ МОЛИМЕ ЗА ТРПЕНИЕ!

ПРИГОВОРИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ОНЛАЈН НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОДНЕСЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК.

Приговорите може да се поднесуваат од 17.00 до 22.00 часот, 24.08.2020 год.


Податоците за логирање и инструкциите за решавање на тестовите се веќе испратени на учесниците на натпреварот по БИОЛОГИЈА и ПРИРОДНИ НАУКИод ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

ВАЖНО!!!

Доколку сте се пријавиле за натпреварот, а сеуште во пријавената електронска пошта не Ви стигнале податоците и инструкциите за најава на тестот, постапете на следниот начин. Најпрво проверете го сандачето со JUNK/SPAM затоа што е можно испратената електронска пошта таму да завршила. Доколку и таму не ги најдете овие податоци, тогаш Ве молиме да пишете на biolozimk@gmail.com за повторно да Ви ги испратиме потребните информации.

Податоците за логирање и инструкциите за решавање на тестовите се веќе испратени на учесниците од СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА.

*(за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ БИДАТ ИСПРАТЕНИ ПОДАТОЦИ)


ВАЖНО!!!

Доколку сте се пријавиле за натпреварот, а сеуште во пријавената електронска пошта не Ви стигнале податоците и инструкциите за најава на тестот, постапете на следниот начин.

Најпрво проверете го сандачето со JUNK/SPAM затоа што е можно испратената електронска пошта таму да завршила. Доколку и таму не ги најдете овие податоци, тогаш Ве молиме да пишете на biolozimk@gmail.com за повторно да Ви ги испратиме потребните информации.

ВАЖНО!!! Рокот за пријавување за регионалните натпревари по биологија и природни науки е:

20.08.2020 година за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА (биологија и природни науки) најдоцна до 12.00 часот (пладне)

ВАЖНО!!! Рокови за пријавување за регионалните натпревари по биологија и природни науки се следните:

17.08.2020 година за СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА (биологија)

20.08.2020 година за ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА (биологија и природни науки)

Почитувани ученици, ментори и родители,

 

Согласно настанатата состојба во државата, прогласувањето и продолжувањето на вонредната состојба со ширењето на COVID-19 вирусот и воедно неизвесноста на ситуацијата и почитување на мерките за намалување на ризикот од ширење на истиот, произлезе неопходноста од одложување на закажаните термини за регионалниот и државниот натпревар по биологија и природни науки за учениците од основното и средното образование.

Во текот на траењето на вонредната состојба, најавивме дека натпреварите ќе се одржат во моментот кога ќе се создадат услови за тоа. Во тој период, се обративме до МОН (преку заедничко писмо од здруженијата по биологија, хемија, физика, математика и информатика, акредитирани од МОН за организација и реализација на натпревари). Бидејќи, досега немаме одговор од повисоките инстанци (очекувано со развојот на настаните со ширење на вирусот) во врска со начинот на организирање и понатамошно постапување со натпреварите, изминатиот период ги разгледувавме можните опции за продолжување на циклусот на натпревари.

 

Ве известуваме дека, за да се продолжи и заврши циклусот на натпревари оваа година, Претседателството на МБД и Комисиите за натпревари, одлучи Регионалните натпревари да се одржат по електронски пат на крајот на август 2020 година.

 

Иако сме свесни за негативните страни од ваквиот начин на одржување на натпреварот, на мислење сме дека во вакви услови на пандемија и мерките за заштита на учесниците, ова е единствен безбеден начин за одржување на ваков масовен натпревар со приближно 3000 учесници од основно и 500  учесници од средно образование.

Дополнителен аргумент за оваа одлука е и неизвесноста за траењето на пандемијата, а со тоа и неможност за спроведување на натпревари наредната учебна година, за релативно голем број учесници во речиси 70-тина општини и исто толку основни и средни училишта. Со реализацијата на ваков тип на тестирање воедно ќе стекнеме и искуство кое би било применливо во наредниот период (во услови на пандемија).

Се надевaме дека овој начин на тестирање ќе биде дополнителен предизвик за стекнување искуство и за учениците, чија примена во наредниот период (со оглед на состојбата на пандемијата во изминатиот период), можеби ќе биде единствен начин за оценување на знаењето.

 

Термините за спроведување на Регионалните натпревари по биологија се следните:

 • 24. август 2020 (понеделник) за учесниците од средно образование (I, II, III, IV година)
 •  26. август 2020 (среда) за учесниците од основно образование (VII, VIII, IX одделение)

 Терминот за спроведување на Регионалните натпревари по природни науки е:

 • 27. август 2020 (четврток) за учесниците од основно образование (IV, V, VI одделение).

Времето на започнување на натпреварот и времетраењето ќе бидат објавени дополнително, најдоцна една недела пред натпреварот.

Тестот ќе се состои од прашања и задачи на кои учениците ќе треба да одговараат со: означување на точен одговор, внесување на конечен резултат или на краток текстуален одговор, поврзување на термини, искази и слики, определување на Точно или Неточно за одредени искази.

Прашањата во тестот се во согласност со темите за регионалниот натпревар кои се веќе објавени на нашата веб станица. (отвори тука)

За потсетување, учесници на регионалниот натпревар по природни науки и биологија (основно и средно образование) се учениците кои се пласирале за регионалниот натпревар според резултатите остварени на општинските натпревари и критериумите за селекција.

Учесници на регионалните натпревари по природни науки

Учесници на регионалните натпревари по биологија за основно образование

Учесници на регионалните натпревари по биологија за средно образование

За учество на регионалните натпревари по биологија и природни науки, пласираните ученици (од списокот пласирани учесници) треба да се пријават со пополнување на формулар кој што може да го отворите на линковите наведени подолу. Во формуларот, покрај другите податоци (име и презиме, одделение, училиште, општина, ментор) се бара да се наведе електронска адреса за секој учесник. 

Пријавената електронска адреса во формуларите ќе служи за спроведување на тестирањето и директна комуникација со учесниците. Пред тестирањето, секој учесник ќе добие информација за начинот и правилата за пополнување на тестот.

Со наведените лични податоциќе бидат издадени сите дипломи и сертификати, затоа ве молиме пополнувањето да го направите внимателно и точно.

Во дипломите и сертификатите за остварениот успех на регионалните натпревари ќе биде наведен начинот на спроведување на овие натпревари.

 

Формулари за пријавување:

*Пополнувањето на формуларот значи дека го потврдувате Вашето учество на регионалните натпревари

 • за натпревари по биологија во средно образование (тука)
 • за натпревари по биологија во основно образование (тука)
 • за натпревари по природни науки во основно образование (тука)

 

Реализација на државните натпревари:

Согласно со Правилникот за спроведување на натпревари, државните натпревари (септември 2020) ќе се реализираат во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со физичко присуство на натпреварувачите и задолжително почитување на протоколите за заштита.

Со цел да се намалат можните негативни ефекти на електронскиот начин на спроведување на тестот, пласманот на државниот натпревар ќе се одреди според акумулираниот успех на ученикот постигнат на општинскиот и регионалниот натпревар. Тоа значи дека ранг-листатаза учество на државниот натпревар (каде успехот ќе биде изразен во проценти) ќе се земат предвид поените освоени на општинските натпревари и поените освоени на регионалниот натпревар, одржан електронски.

 

Нашите искрени надежи се темелат на повикот за чесен  и достоинствен натпревар преку кој ќе направиме објективен и вистински избор на учесници за државните натпревари по биологија и природни науки.

Сите ваши сугестии и предлози за заедничко надминување на состојбата со која сме соочени, а се во интерес на натпреварите и учесниците, ги очекуваме на biolozimk@gmail.com.

 

Известувањето е доставено до сите училишта и ментори чии ученици се кандидати за учество на регионалните натпревари.

 

Ваше МБД!

Почитувани,

Заради неизвесноста на ситуацијата со ширење на COVID-19 вирусот и мерките за намалување на ризикот од ширење на истиот, сите активности поврзани со натпреварите по биологија и природни науки во моментов се одложуваат на неодредено време.

За секоја можна промена ќе бидете дополнително известени.

Почитувани, заради новонастанатата ситуација и Препораката да не се одржуваат поголеми собири до 24.03.2020 год., Комисијата за натпревари по биологија ги разгледува можностите за поместување на закажаниот датум за Регионалните натпревари. За секоја промена ќе бидете дополнително известени.

Теми за регионалниот натпревар биологија за средните училишта

Училишта домаќини за регионалните натпревари за основните училишта

Училишта домаќини за регионалните натпревари за средните училишта

Почитувани, поради присуство на вирус во главниот комјутер, беа објавени списоци (4. 7. 8. и 9. одд) со сите учесници на општинските натпревари. Се извинуваме за можни настанати недоразбирања. 

Списоци на ученици кои се здобиле со право да учествуваат на

регионалниот натпревар поприродни науки

Списоци на ученици кои се здобиле со право да учествуваат на

регионалниот натпревар по биологија за основниучилишта

Списоци на ученици кои се здобиле со право да учествуваат на

регионалниот натпревар по биологија за средни училишта

Почитувани ученици и ментори,

 

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од 7.Општински натпревари по биологија за основно образование  за 7., 8. и 9. одделение одржани на 15. февруари 2020 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

 

Наградите во сите категории се распределуваат во проценти од максимално освоените бодови во соодветната категорија на следниот начин:

 

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 71 – 80%  – Трета награда

од 55 – 70%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 7. одделение со 772 учесници беа наградени 433 ученици.

 

Во категоријата за 8. одделение со 720 учесници наградени 412 ученици.

 

Во категоријата за 9. одделение со 739 учесници наградени 407 ученици.

 

На  7. Регионални натпревар по биологија ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (во објавените табели означени со виолетова боја и во колоната Учество на регионални означено со „I критериум“)

Втор критериум – дополнување до одреден процент од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во објавените табели означени во колоната Учество на регионални означено со „II критериум“),

 

Со овие два критериуми, за региоаните натпревари се квалификуваа:

-   за 7. одделение – 443 учесници (57%)

-   за 8. одделение – 427 упесници (58%)

-   за 9. одделение – 428 учесници (58%)

 

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници од сите категории за средно обраозование е 1292.

Им посакуваме успех на сите учесници на 7. Регионални натпревари по биологија  закажани за 28. март 2020 !

 

Комисија за натпревари по биологија

во основните училишта

Македонско биолошко друштво

Почитувани ученици и ментори,

 

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по биологија за средно образование  за I, II, II и IV година одржани на 15. февруари 2020 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

 

Наградите се распределуваат во проценти од максимално освоените бодови

 

Во категоријата за 1. година со 183 учесници: (135 наградени).

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 65 – 80%  – Трета награда

од 38 – 64%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 2. година со 176 учесници: (133 наградени).

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 65 – 80%  – Трета награда

од 38 – 64%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 3. година со 207 учесници: (154 наградени).

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 65 – 80%  – Трета награда

од 50 – 64%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

Во категоријата за 4. година со 63 учесници: (47 наградени).

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 65 – 80%  – Трета награда

од 37 – 64%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

 

На  7. Регионални натпревар по биологија ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (во објавените табели означени со зелена боја и во колоната Учество на регионални означено со „I критериум“)

Втор критериум – дополнување до одреден процент од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во објавените табели означени во колоната Учество на регионални означено со „II критериум“), oдносно:

-   за 1. година – 135 учесници (74%)

-   за 2. година – 133 учесници (75%)

-   за 3. година – 154 учесници (74%)

-   за 4. година –   47 учесници (75%)

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници од сите категории за средно обраозование е 469.

Им посакуваме успех на сите учесници на 7. Регионални натпревари по биологија  закажани за 28. март 2020 !

 

Комисија за натпревари по биологија

во средните уилишта

Македонско биолошко друштво  

Почитувани ученици и ментори,

По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по природни науки за 4., 5. и 6. одделение одржани на 15. февруари 2020 год.

Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

Наградите се распределуваат во проценти од максимално освоените бодови

Во категоријата за 4. одделение со 620 учесници: (213 наградени) (максимално освоени 46 бодови од максимални 50).

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 71 – 80%  – Трета награда

од 61 – 70%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

Во категоријата за 5. одделение со 956 учесници: (784 наградени) (максимално освоени 49 бодови од максимални 50)

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 69 – 80%  – Трета награда

од 61 – 68%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

Во категоријата за 6. одделение со 819 учесник: (521 награден) (максимално освоени 49 бодови од максимални 50)

од 91-100%  – Прва награда

од 81 – 90%  – Втора награда

од 71 – 80%  – Трета награда

од 56 – 70%  – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

На  7. Регионални натпревар по природни науки ќе учествуваат:

Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (IV, V и VI одделение) (во објавените табели означени со сина боја и во колоната Учество на регионални означено со „I критериум“)

Втор критериум – дополнување до 50% од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во објавените табели означени во колоната Учество на регионални означено со „II критериум“), oдносно:

-   за IV одделение – 394 учесници (64%)

-   за  V  одделение  – 607 учесници (63%)

-   за  VI  одделение  – 526 учесници (64%)

Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници од сите категории за природни науки е  1527.

Им посакуваме успех на сите учесници на 4. Регионални натпревари по природни науки закажани за 28. март 2020 !

Комисија за натпревари по природни науки

Македонско биолошко друштво


Прелиминарни резултати од општинските натпревари по биологија за средните училишта одржани на 15. февруари 2020 г.. 

Клучеви за тестовите по биологија за средните училишта

Евентуалните приговори менторите може да ги доставуваат со пополнување на формулари на следниот линк.  

Рокот за доставување приговори е до 21. февруари до 22 часот.

Прелиминарни резултати од општинските натпревари по биологија за основните училишта

одржани на 15. февруари 2020 г.

Клучеви за тестовите по биологија за основните училишта

Евентуалните приговори менторите може да ги доставуваат со пополнување на формулари на следните линкови

Линкот за приговори ќе биде отворен во понеделник (24.02.2020 г.) во 8 часот, а приговорите ќе  може да ги поднесувате до 20 часот истиот ден.

Клучеви за тестовите за природни науки

Рокот за доставување приговори е до 21. февруари до 12 часот.

15.2.2020 год.

СООПШТЕНИЕ


Почитувани ученици, ментори, родители, 

Ве известуваме дека денес (15. февруари, 2020 г.) беа успешно реализирани:

7. Општински натпревари по биологија и природни науки за основно образование во 57 училишта за 71 општина и 

7. Општински натпревари по биологија за средно образование во 29 училишта и општини. 

Македонското биолошко друштво изразува благодарност до сите организатори и училишта (66) за спроведувањето на натпреварите.

Прегледувањето и внесувањето на резултатите започнува во понеделник (по пристигнување на материјалите). 

Се надеваме дека прелиминарните резултати  ќе бидат објавени до крајот на неделата.

Менторите имаат можност да се вклучат во прегледувањето и внесувањето на резултатите. За таа цел, Ве молиме пријавете се преку следните формулари:

За основно образование: https://forms.gle/5F11uquKb5H4tMGd9

За средно образование: https://forms.gle/6A7a7gBEMa4TghhG6

Со почит,

МБД

Листа на пријавени ученици за Општинскиот натпревар по биологија во 2020 год.

Училишта домаќини за општински натпревари 2020 за средно образование

Domakini sredno 2020.pdf Domakini sredno 2020.pdf
Size : 87.272 Kb
Type : pdf

Шаблони на уплатници за уплата на котизација за натпреварите по биологија и по природни науки

2020 uplatnica za ucenik - prirodni nauki.pdf 2020 uplatnica za ucenik - prirodni nauki.pdf
Size : 110.603 Kb
Type : pdf

28.12.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

заврши пријавувањето за натпреварите по биологија и природни науки во 2020 година за учениците од основни училишта. Листите на пријавени ученици од основни училишта за натпреарите по биологија и природни науки се достапни во приложените документи.

26.12.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Листите на училишта во кои ќе се спроведат општинските и регионалните натпревари по биологија и природни науки може да се најдат во приложените документи.

Домаќини за основно 2020.pdf Домаќини за основно 2020.pdf
Size : 90.434 Kb
Type : pdf

26.12.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБУКИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Почитувани,

Ве известуваме дека Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) повторно организираат обуки со работилници за практична работа за наставниците кои изведуваат настава по предметот Природни науки

- во петто и шесто одделение (23. и 24. јануари 2020 г.) и

- за одделенските наставници кои изведуваат настава од прво до четврто одделение (21. и 22. јануари 2020 г.).

Обуките и работилниците се однесуваат на темите според наставниот план и програма и соодветните учебници во тековна употреба.

Обуките ќе се одржат на Природно-математичкиот факултет во соработка со наставници од Институтот за физика, Институтот за хемија и Инстиутот за биологија.

Повеќе информации и детали може да најдете во прикачените известувањата во кои се наведени податоците за пријавување.

Izvestuvanje za obuki 2020 I-IV.pdf Izvestuvanje za obuki 2020 I-IV.pdf
Size : 223.604 Kb
Type : pdf
Izvestuvanje za obuki 2020 V-VI.pdf Izvestuvanje za obuki 2020 V-VI.pdf
Size : 231.127 Kb
Type : pdf

Меѓународна олимпијада по природни науки (IJSO 2019), 3-12.12.2019 година, Доха, Катар

Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република Македонија и за соодветен успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Оваа година 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки се одржа во Доха, Катар, од 3 до 12 декември 2019 година и учествуваа рекорден број учесници, односно 409 натпреварувачи од 70 држави во светот. Настанот беше организиран од страна на Министерството за образование и високо образование во соработка со Универзитетот во Катар.

На прогласувањето на најдобрите олимпијци на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки во арената во Доха, Катар македонскиот тим се закити со пет медали – две сребра и три бронзи. На свечената церемонија присуствуваше и амбасадорот на Македонија во Катар, г-дин Драган Јордановски.

Шестте ученици, кои беа најдоброрангирани на вториот селекционен натпревар и ја претставуваа Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки 2019 се:

 1. Мајкл Георгиевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев“, Кавадарци (сребрен медал),
 2. Никола Спировски, ученик во осмо одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“, Скопје (сребрен медал),
 3. Емилија Николовска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Григор Прличев“, Охрид (бронзен медал),
 4. Матеј Гелев, ученик во осмо одделение во ООУ „Блаже Конески“, Велес (бронзен медал),
 5. Стефан Дрмач, ученик во деветто одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“, Скопје (бронзен медал),
 6. Теона Кировска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев“, Свети Николе.

Нив ги предводеа менторите проф. д-р Боце Митревски од Институтот за физика, проф. д-р Марина Стојановска од Институтот за хемија и м-р Лозенка Иванова од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Им честитаме на сите ученици за одличното претставување на Македонија на оваа олимпијада и се заблагодаруваме на сите професори и стручни соработници од ПМФ, членови на трите здруженија, кои учествуваа во подготовките.

Следната 17. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки ќе се одржи од 2 до 12 декември 2020 година во Франкфурт, Германија.


Скопје, 17.12.2019

Со почит,

Проф. д-р Ламбе Барандовски, Претседател на ДФРМ   

Проф. д-р Зоран Здравковски, Претседател на СХТМ  

Проф. д-р Сузана Ќовкаровска Диневска, Претседател на МБД

23.11.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

активирани се формуларите за пријавување за општинските натпревари по биологија/природни науки во 2020 год. За пријавување на ученици од основното образование кликнете на еден од понудените линкови, во зависност од регионот во кој припаѓа вашето училиште. Пријавувањето на ученици од средното образование ќе се одвива преку еден заеднички формулар за сите региони.

Формуларите се достапни преку следните линкови (објавени и во делот НАТПРЕВАРИ 2020 > ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАТПРЕВАРИ):


СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

https://forms.gle/BAfXbBk3qHuobGNCA


Со почит,

МБД

17.10.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Календар за натпревари по биологија за ученици (I, II, III и IV година) од средни училишта:

Општински натпревари - 15. февруари 2020

Регионални натпревари - 28. март 2020

Републички натпревар - 7. мај 2020


Календар за натпреварите по природни науки (4., 5. и 6. одд.) и биологија (7., 8. и 9. одд.) за ученици од основни училишта:

Општински натпревари - 15. февруари 2020

Регионални натпревари - 28. март 2020

Републички натпревар - 9. мај 2020


Пријавувањето на учениците за општинските натпревари ќе се одвива од 25. ноември до 27. декември 2019 год. по пријавување училиште/а домаќин/и за општинските и регионалните натпревари.


Темите за трите нивоа на натпревари може да се погледнат во делот НАТПРЕВАРИ 2020 > ТЕМИ ЗА НАТПРЕВАРИ.

Ноември месец на науката

Почитувани ученици, наставници и родители,

Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското географско друштво (МГД), Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на математичари на Македонија (СММ), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти географи „Природник“ (ИДСГ – Природник) Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ), и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

 

Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2019 година и тоа:

·       16. ноември за ученици од I-VI одделение

·       23. ноември за ученици од VII-IX одделение и

·       30. ноември за ученици од I-IV година

и ќе вклучува повеќе настани:

- научно-популарни предавања,

- натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

- презентации на искуства од наставници,

- работилници,

- посета на лаборатории на ПМФ и

- други активности. 

 *Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за
учениците од основните и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа на млади физичари за која дополнителни информации за организација и пријавување наскоро ќе има на http://dfrm.org 


За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 18 октомври (петок) 2019 година со пополнување на електронска пријава на: www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА).

 Пријавувањето ќе започне од 25. септември (среда).

 

 • Објаснување за  експериментите


Еден експеримент се изведува од еден ученик.  

Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување:

пријава за експерименти 16. ноември за ученици од I-VI одделение 

пријава за експерименти 23. ноември за ученици од VII-IX одделение 

пријава за експерименти  30. ноември за ученици од I-IV година 

 

Еден ментор може да пријави најмногу 3 експерименти по категорија.

Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

 Пополнувањето на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) кој може да го најдете на www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

 

-       до 18. октомври (за основно - I - VI одд.) 

-       до 25 октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и

-       до 31. октомври (за средно).

Секој поднесен опис на експеримент ќе биде рецензиран од стручна рецензентска комисија. Само позитивно оценетите експерименти ќе бидат прикажани на настанот

За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 31.октомври 2019 година (петок) (пример уплатница е дадена на www.mgd.mk во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

·            за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент.  Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.

·            за наставник – 300 денари. Менторот има право да се пријави на настанот како набљудувач и да учествува во другите активности.         

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот (за изведување експеримент, учество во работилница или како набљудувач), а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

Со почит,

Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
Доц. д-р Ламбе Барандоски, претседател на ДФРМ
Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски , претседател на СММ
Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
Мартин Стојановски, претседател на САД
Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД

Александар Стојановски, претседател на ИДСГ Природник
Алексеј Ановскиќ, претседател на ИДСБ

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ


За обрасците и повеќе информации на страната

http://www.mgd.mk/vesti/noemvrimesecnanaukata

30.0.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Поради покажаниот интерес за дводневните обуки по природни науки за одделенките наставници, Ве известуваме дека дополнителните термини за обуките се 12. и 13. септември.

Пријавувањето на заинтересираните одделенски наставници ќе се одвива до 10. септември 2019 год. со пополнување на формулар - https://forms.gle/j6rr7xQ5Hin2ZdAp9.

Котизацијата изнесува 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Друштво на физичарите на Република Македонија).  Уплатата за обуките треба да се изврши до 10. септември 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

За дополнителни информации пратете порака на fizikanatprevari@gmail.com

Со почит,

Доц. д-р Ламбе Барандовски, Претседател на ДФРМ

Проф. д-р Зоран Здравковски, Претседател на СХТМ 

Проф. д-р Сузана Диневска Ќовкаровска, Претседател на МБД

Izvestuvanje za obuki 2019 I-IV 2.pdf Izvestuvanje za obuki 2019 I-IV 2.pdf
Size : 230.606 Kb
Type : pdf

28.8.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


По одржаниoт прв селекционен натпревар на кој учествуваа најдобро рангираните ученици од средните училишта на Државните натпревари по биологија, беа избрани 16 ученици кои ќе учествуваат во понатамошниот процес на подготовки и селекција за учество на IBO 2020. Се заблагодаруваме и им честитаме на сите учесници на селекциониот натпревар.

Со почит,

МБД

Список со финалните резултати од првиот селекционен натпревар за избор на претставници на IBO 2020:

26.8.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


По одржаните два селекциони натпревари на кои учествуваа најдобро рангираните ученици од основните училишта на Државните натпревари по физика хемија и биологија на 28 јуни и 23 август 2019 година, беа избрани следните шест ученици да ја претставуваат Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки 2019 која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар:


1. Мајкл Георгиевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев “ – Кавадарци,

2. Емилија Николовска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Григор Прличев“ – Охрид,

3. Никола Спировски ученик во осмо одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје,

4. Матеј Гелев, ученик во осмо одделение во ООУ „Блаже Конески“ – Велес,

5. Стефан Дрмач, ученик во деветто одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје,

6. Теона Кировска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе.


На учениците им посакуваме успех и достојно преставување на нашата држава на оваа Олимпијада


ДФРМ, СХТМ, МБД

1.7.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ


На 28.06.2019 година, во просториите на Природно - математичкиот факултет во Скопје, во организација на Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и Македонското биолошко друштво, беше организиран Првиот селекционен натпревар по природни науки (2019)

На натпреварот учествуваа 38 ученици од кои 14 ученици се покануваат на Вториот селекционен натпревар кој ќе се одржи на 23.08.2019 година и на кој ќе се одбере тимот ученици кои ќе ја преставуваат нашата држава на 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO) која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар.

Табелата со резултати од селекциониот натпревар и спосокот со литература за подготовка за вториот селекционен натпревар, може да се најдат подолу.


28. јуни прв селекц.xlsx 28. јуни прв селекц.xlsx
Size : 32.34 Kb
Type : xlsx

25.6.2019

СООПШТЕНИЕ


Почитувани,

Ве информираме дека трите здруженија - Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) ќе организираат обуки за наставници кои изведуваат настава по предметот природни науки. Обуките и работилниците се однесуваат на темите по природни науки од прво до четврто одделение. Дводневните обуки ќе се одржат во следните термини:

 • август и 27. август 2019 г. и
 • август и 30. август 2019 г.

Дводневните обуки ќе бидат спроведени според поглавјата застапени по предметот природни науки од прво до четврто одделение.

Пријавувањето на заинтересираните одделенски наставници ќе се одвива до 15. јули 2019 год.  со пополнување на формулар.

Котизацијата во износ од 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Друштво на физичарите на Република Македонија). Уплатата за обуките треба да се изврши до 20. август 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

Информацијата ќе биде доставена до сите одделенски наставници кои досега учествувале како ментори на натпреварите по природни науки, но пожелно е да ја доставите до сите одделенски наставници во вашето училиште, бидејќи контактите од оваа категорија на наставници не е комплетна.

За дополнителни информации пратете порака на fizikanatprevari@gmail.com


Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

(потпишано во приложениот документ)

25.6.2019

СООПШТЕНИЕ


Почитувани,

Ве известуваме дека Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) ќе организираат обуки со работилници за практична работа за наставници кои изведуваат настава по предметот Природни науки во петто и шесто одделение. Обуките и работилниците се однесуваат на темите според наставниот план и прорама и соодветните учебници во тековна употреба.

Дводневните обуки ќе се одржат во следните термини:

 • септември и 4. септември 2019 г. и
 • септември и 11. септември 2019 г.

Дводневните обуки ќе бидат спроведени според поглавјата застапени по предметот Природни науки во петто и шесто одделение.

Пријавувањето на заинтересираните предметни наставници по природни науки ќе се одвива до 20. август 2019 година со пополнување на формулар.

Котизацијата во износ од 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001912294 Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Македонско биолошко друштво). Уплатата за обуките треба да се изврши до 25. август 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

Информацијата ќе биде доставена до сите наставници кои досега учествувале како ментори на натпреварите по природни науки, но пожелно е да ја доставите и до другите наставници кои досега не учествувале како ментори, а се ангажирани по предметот природни науки во вашето училиште.

За дополнителни информации пратете порака на bilozimk@gmail.com


Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

(потпишано во приложениот документ)

28.05.2019

 

СООПШТЕНИЕ

 

Почитувани учесници, ментори и родители,  

Подолу може да го превземете известувањето за 16 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2019) што ќе се одржи во Доха, Катар од 3 до 12 декември 2019 година. Заедно со известувањето е и список на поканети ученици за првиот селекционен натпревар.


  Македонско биолошко друштво  ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА И ПРИРОДНИ НАУКИ 2019

  Информации за паркинг места

  На располагање има 4 паркинзи означени на мапата подолу ( 1,2,3,4)

  Паркингот означен со број 1 се наоѓа лево од општината Гази Баба и има капацитет од 20 паркинг места.


  Паркингот означен со број 2 се наоѓа кај долната зграда на ПМФ - Институт за хемија и има капацитет од 35 паркинг места.

  Паркингот означен со број 3 се наоѓа десно од горната зграда на Природно математичкиот факултет и има капацитет од 30 паркинг места.  ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ ЗА АВТОБУСИ И МИНИБУСИ.

  Паркингот означен со број 4 се наоѓа пред горната зграда на Природно математичкиот факултет, и има капацитет од 50 до 60 паркинг места.ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ САМО ЗА АВТОМОБИЛИ.

  06.05.2019

  СООПШТЕНИЕ за 6. ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА И ПРИРОДНИ НАУКИ

  Почитувани ученици и ментори,


  Ве известуваме дека на 11. мај (сабота) 2019г. на ПМФ-Скопје (горната зграда)ќе се одржи Државниот натпревар по природни науки и биологија за основно и средно образование во следните термини:

   

  • Во 10:00 часот за учесниците од IV, V и VI одделение
  • Во 10:30 часот за учесниците од VII, VIII и IX одделение
  • Во 12:00 часот за учесниците од I, II, III и IV година.

  Распоредот на учесниците по простории ќе биде објавен во текот на утрешниот ден.

  Лабораторијата за Инвертебрата и Анимална екологија како активен член на Македонското Биолошко Друштво спасува школки!


  Повеќе од 200 школки и десетици сомови од пресушените езерца во Градскиот парк во Скопје беа спасени благодарејќи на двајца граѓански активисти (Јелена Хиниќ, Ангела Тасеска). Тие со денови ги хранеа и чуваа во своите домови додека градските власти ги чистеа коритата со тешка механизација. 


  ДА за живиот свет! #НеИгнорирај! #Реагирај! ВИДИ ВИДЕО

  РАБОТИЛНИЦА: „ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ ЗНАЧАЕН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

  Почитувани,

   

  Ве известуваме дека од 6-ти мај Лабораторијата за инвертебрата и анимална екологија и Македонското биолошко друштво при Институтот за биологија, ПМФ ќе започне работилницапод наслов „ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ

  ЗНАЧАЕН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАво соработка со Институтот за комуникациски студии како дел од кампањата „Не игнорирај! Реагирај!

  Посетата на оваа работилница ќе биде наменета за деца од 4-то до 8-мо одделение.

  Терминот за посета ќе биде во договор со училиштето. 

  За повеќе информации обратете се на e-mail: taseska_angela@yahoo.com или на телефонскиот број: 070/740-150!

  Со почит,

  Тимот на Лабораторија за инвертебрата и анимална екологија!

   


  02.04.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по биологија за VII, VIII и IX одделение одржани на 23. март 2019 год.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и остварениот успех.

   

  На 6. Државен натпревар по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на Регионалните натпревари од секој регион во секоја категорија (VII, VIII и IX одделение) (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и
  • учесниците на Регионалните натпревари рангирани по освоени бодови (над 15%) од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „II критериум“ и означени со портокалова боја), oдносно:

   

  -за VII одделение –   со наjмалку освоени 70 бодa65 ученици,

  -за VIII одделение –  со наjмалку освоени 78 бода - 71 ученик,

  -за IX одделение –    со наjмалку освоени 58 бода - 67 ученици,

   

  Со овие критериуми, на Државниот натпревар, вкупниот број на учесници е 203.

   

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Државен натпревар по биологија кој ќе се одржи на 11.мај 2019 г.!

   

  Наградите за Регионалните натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за VII одделение со 393 учесници: (максимално освоени 85 бода)

  од 79-85 бода – Прва награда

  од 70-78 бода – Втора награда

  од 58-69 бода – Трета награда

  од 45-57 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 45 бода добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за VIII одделение со 382 учесници: (максимално освоени 91 бод)

  од 85-91 бода – Прва награда

  од 78-84 бода – Втора награда

  од 68-77 бода – Трета награда

  од 58-67 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 58 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата зa IX одделение со 412 учесници: (максимално освоени 82 бода)

  од 71-82 бода – Прва награда

  од 58-70 бода – Втора награда

  од 48-57 бода – Трета награда

  од 38-47 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 38 бодови добиваат потврда за учество.

   

  02.04.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по биологија за I, II, III и IV година одржани на 23. март 2019 год.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и остварениот успех.

   

  На 6. Државен натпревар по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на Регионалните натпревари од секојрегион во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и
  • учесниците на Регионалните натпревари рангирани по освоени бодови околу 35% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „II критериум“ и означени со портокалова боја), oдносно:

   

  -за I година –   со наjмалку освоени 61 бод71 ученик,

  -за II година –  со наjмалку освоени 54 бода - 42 ученици,

  -за III година – со наjмалку освоени 69 бода - 44 ученици,

  -за IV година – со наjмалку освоени 46 бода - 20 ученици.

   

  Со овие критериуми, на Државниот натпревар, вкупниот број на учесници е 177.

   

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Државен натпревар по биологија кој ќе се одржи на 11.мај 2019 г.!

   

  Наградите за Регионалните натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за I година со 200 учесници: (максимално освоени 89 бода)

  од 81-90 бода – Прва награда

  од 71-80 бода – Втора награда

  од 61-70 бода – Трета награда

  од 51-60 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 51 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за II година со 117 учесници: (максимално освоени 92 бода)

  од 75-92 бода – Прва награда

  од 64-74 бода – Втора награда

  од 54-63 бода – Трета награда

  од 44-53 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 44 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за III година со 119 учесници: (максимално освоени 93 бода)

  од 84-93 бода – Прва награда

  од 75-83 бода – Втора награда

  од 69-74 бода – Трета награда

  од 59-68 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 59 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за IV година  со 39 учесници: максимално освоени 79 бода )

  од 75-79 бода – Прва награда

  од 65-74 бода – Втора награда

  од 55-64 бода – Трета награда

  од 45-54 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 45 бодови добиваат потврда за учество.

   

   

  29.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по природни науки за IV, V и VI одделение одржани на 23. март 2019 год.

   

  Во категоријата за IV одделение учествуваа 369 ученици

  Во категоријата за V одделение учествуваа 531 ученик

  Во категоријата за VI одделение учествуваа 486 ученици

   

  Наградите за Регионалните натпревари за сите три категории натпреварувачи е следната:

   

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 25-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите натпреварувачи кои освоиле помалку од 25 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На  Државен натпревар по природни науки ќе учествуваат согласно:

  • Првиот критериум – првопласираните учесници на регионалните натпревари од секоја општина во секоја категорија (IV, V и VI одделение) (во објавените табели означени со сина боја и во колоната Учество на Државен означено со „I критериум“) и
  • Вториот критериум – учесници со постигнат успех со намалку освоени 39 бодови и освоена I награда и II награда на Регионалните натпревари според освоените бодови (во објавените табели во колоната Учество на Државен означено со „II критериум“).

   

  Според овие критериуми на Државниот натпревар ќе учествуваат:

  -   67 ученици од IV одделение

  -   78 ученици од V  одделение

  -   51 ученик од VI  одделение  

   

  Со овие критериуми на Државниот натпревар вкупниот број учесници по природни науки е 196.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и постигнатиот успех на регионалните натпревари и посакуваме успешни подготовки за учесниците на Државниот натпревар по природни науки закажан за 11.мај 2019.

   

  Комисија за натпревари по природни науки

  Македонско биолошко друштво

  26.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани,

  Прелиминарните резултати од регионалните натпревари по ПРИРОДНИ НАУКИ (4то, 5то и 6то одд.)  може да ги видите во полето натпревари 2019 (ПРИРОДНИ НАУКИ) 


   

  24.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици, ментори, родители, 

   

  Во текот на вчерашниот ден (23.март 2019 г) се спроведоа регионалните натпревари по природни науки и биологија во 34 основни (24) и средни (10) училишта. 

   

  Упатуваме благодарност до училиштата и претседателите на регионалните комисии за успешно реализирање на натпреварите. 

   

  Прегледувањето на тестовите и внесувањето на резултатите ќе започне во понеделник. Прелиминарните резултати очекувајте ги во текот на наредната недела. 

  20.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ве известуваме дека регионалните натпревари по природни науки и биологија

   

  • за општините: Валандово, Гевгелија, Дојран и Богданци ќе се одржат во ООУ „Петар Мусев“ - Богданци. Одговорно лице: Фиданка Енџекчева. 
  • за општината Карпош (Скопје) ќе се одржат во ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош“. Одговорно лице: Горан Тодоровски.

  19.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ве известуваме за одржување на регионалните натпревари за општините Дебарца, Струга и Охрид:

   

   

  *Се надеваме дека во наредните денови листата на училишта за одржување на регионалните натпревари ќе го надополниме за општините од:

  Регион 5 - Карпош – Скопје

  Регион 1 - Кочани, Зрновци, Чешиново Облешево, Свети Николе и Лозово,

  Регион 6 – Богданци, Валандово, Дојран и Гевгелија, Радовиш и Конче.

   

  18.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за регионалниот натпревар по биологија и природни науки, заедно со правилата за натпревар.

  *Списокот ќе биде обновен по пријавување на училишта домаќини за регионите во кои недостасуваат.

  Натпреварите започнуваат во 10 часот.

  Учесниците треба да пристигнат во училиштето домаќин до 9:30 часот.  17.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Училишта во кои ќе се спроведат 6. Регионални натпревари по биологија за средно образование на 23.март 2019 год.

   

  Натпреварите започнуваат во 10 часот.

  Учесниците треба да пристигнат во училиштето домаќин до 9:30 часот.  07.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  Ги објавуваме списоците на учесници на регионалните натпревари за 2019.

  За училиштата домаќини, во кои ќе се одржат регионалните натпревари, ќе бидете дополнително известени.

  Sredno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf Sredno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf
  Size : 184.851 Kb
  Type : pdf
  Osnovno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf Osnovno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf
  Size : 488.021 Kb
  Type : pdf

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по природни науки за IV, V и VI одделение одржани на 23. февруари 2019 год.

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

   

  Во категоријата за IV одделение година со 656 учесници:(558 наградени) (максимално освоени 47 бодови од максимални 50)

  од 43-47 освоени бодови – Прва награда

  од 38-42 освоени бодови – Втора награда

  од 33-37 освоени бодови – Трета награда

  од 28-32 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 28 бодови добиваат потврда за учество.

   

  Во категоријата за V одделение со 944 учесници: (788 наградени) (максимално освоени 48 бодови од максимални 50)

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 29-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 29 бодови добиваат потврда за учество.

   

  Во категоријата за VI одделение со 871 учесник: (579 наградени) (максимално освоени 48 бодови од максимални 50)

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 29-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 29 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На  4. Државен натпревар по природни науки ќе учествуваат:

  Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (IV, V и VI одделение) (во објавените табели означени со жолта боја и во колоната Учество на регионални означено со „I критериум“)

  Втор критериум – дополнување до 50% од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во објавените табели означени со портокалово и во колоната Учество на регионални означено со „II критериум“), oдносно:

  -   за IV одделение –  со намалку освоени 34 бодови (372 учесници)

  -   за  V  одделение  – со  намалку  освоени  35  бодови  (542 учесници)

  -   за  VI  одделение  – со  намалку  освоени  32  бодови (510 учесници).

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници по категории е

  е 1424.

  Им посакуваме успех на сите учесници на 4. Регионални натпревари по природни науки закажани за 23.март 2019 г.!

   

  Комисија за натпревари по природни науки

  Македонско биолошко друштво

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од 6. Општинските натпревари по биологија за VII, VIII и IX одделение одржани на 23. Февруари 2019 год. на кои учествуваа вкупно 2365 учесници.

   

  Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и остварениот успех.

   

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за VII одделение со 825 учесници: (максимално освоени 98 бодови и 406 наградени)
  • од 91-98 бода – Прва награда
  • од 81-90 бода – Втора награда
  • од 71-80 бода – Трета награда
  • од 61-70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за VIII одделение со 780 учесници: максимално освоени 100 бодови и 393 наградени
  • од 91-100 бода – Прва награда
  • од 81- 90 бода – Втора награда
  • од 71- 80 бода – Трета награда
  • од 61- 70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за IX одделение со 760 учесници: максимално освоени 97 бодови и 580 наградени
  • од 91-97 бода – Прва награда
  • од 81-90 бода – Втора награда
  • од 71-80 бода – Трета награда
  • од 61-70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

   

  На 6. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и

  -за VII одделение –   65 ученици,

  -за VIII одделение –  67 ученици,

  -за IX одделение  –   72 ученика,

   

  • учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови до 50% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „II критериум“ и означени со сина боја), oдносно:

   

  -за VII одделение –   со наjмалку освоени 61 бод - 351 ученик,

  -за VIII одделение –  со наjмалку освоени 61 бод  - 337 ученици,

  - за IX одделение   – со наjмалку освоени 71 бод - 352 ученика,

   

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 1244.

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Регионални натпревари по биологија закажани за 23.март 2019 г.!

   

  Државна комисија за натпревари

  по биологија во основно образование

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори, 

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по биологија за I, II, III и IV година одржани на 23. Февруари 2019 год. на кои учествуваа вкупно 821 ученик.

  Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и остварениот успех.

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

  • Во категоријата за I година со 350 учесници: (максимално освоени 95 бодови и 170 наградени)

  од 86-95 бода – Прва награда

  од 76-85 бода – Втора награда

  од 66-75 бода – Трета награда

  од 56-65 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 56 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за II година со 196 учесници: максимално освоени 94 бодови и 122 наградени

  од 85-94 бода – Прва награда

  од 75-84 бода – Втора награда

  од 65-74 бода – Трета награда

  од 55-64 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 55 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за III година со 200 учесници: максимално освоени 93 бодови и 99 наградени

  од 84-93 бода – Прва награда

  од 74-83 бода – Втора награда

  од 64-73 бода – Трета награда

  од 54-63 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 53 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за за IV година со 75 учесници: максимално освоени 86 бодови и 42 наградени

  од 77-86 бода – Прва награда

  од 67-76 бода – Втора награда

  од 57-66 бода – Трета награда

  од 47-56 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 47 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На 6. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „I критериум“ и означени со розе боја) и
  • учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови до 60% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „II критериум“ и означени со сина боја), oдносно:

  -за I година –   со наjмалку освоени 50 бода (53% од макс. освоени 95 бода) - 212 ученици,

  -за II година –  со наjмалку освоени 57 бода (60% од макс. освоени 94 бода) - 121 ученик,

  -за III година – со наjмалку освоени 51 бода (55% од макс. освоени 93 бода) - 127 ученици,

  -за IV година – со наjмалку освоени 39 бода (45% од макс. освоени 86 бода) - 45 ученици.

   

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 505.

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Регионални натпревари по биологија закажани за 23.март 2019 г.!


  Државна комисија за натпревари

  по биологија во средно образование

  Почитувани,

  Со големо задоволство ви најавуваме дека од март 2019 година Ботаничката градина ќе започне со организирани обуки и работилници од областа на ботаниката и биодиверзитетот.

  За повеќе информации кликнете ТУКА

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  23.02.2019

  Почитувани ученици и ментори, 

  Ве известуваме дека денес (23. февруари) успешно се реализираа  општинските натпревари по 

  - биологија за учесниците од средните училишта и 

  - биологија и природни науки за учесниците од основните училишта 

  од 73 општини.

  Натпреварите се спроведоа во 62 основни и средни училишта.  

   

  Изразуваме честитки и благодарност до сите претседатели и членови на комисиите во сите основни и средни училишта кои беа домаќини на овие натпревари.   

   

  Прелиминарните резултати ќе бидат објавени во текот на наредната недела. 

   


  24.01.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани,

  Финалната листа на пријавени ученици за учество на општинскиот натпревар по природни науки можете да ги видите ТУКА.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  22.02.2019


  Почитувани учесници и ментори,  ви посакуваме успешен натпреварувачки ден!


  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  20.02.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за оштинскиот натпревар по биологија (средно),

  заедно со правилата за натпревар.

  Натпреварот започнува во 10 часот.

  20.02.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за оштинскиот натпревар по биологија и природни науки

  (основно), заедно со правилата за натпревар.

  Натпреварот започнува во 10 часот.


                 

  Тимот од Република Македонија освои 3 бронзени медали

  на 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки

   

   

  Почитувани,

   

  Ве известуваме дека нашиот тим кој учествуваше на 15. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки која се одржа од 2 до 11 декември 2018 година во Габороне, Боцвана освои 3 бронзени медали.

   

  Честитки за заедничкиот успех до учесниците, водачите и Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД).

   

  На олимпијадата учествуваа 46 земји од 5 континенти, односно околу 250 натпреварувачи (ученици помлади од шеснаесет години) и околу 150 водачи.

   

  Македонскиот тим го сочинуваа:

  • Мила Ивановска, СОУ Гим. „Ј. Б. Тито“ – Битола (бронзен медал)
  • Дарко Стојчев, СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци (бронзен медал)
  • Димитар Џорлев, СОУ „Јане Сандански“ – Струмица (бронзен медал)
  • Бисера Јаневска, Приватна гимназија „Алгоритам“ - Центар
  • Дамјан Јанчевски, ПСУ „Јахја Кемал“ - Карпош
  • Мајкл Георгиевски, ООУ „Гоце Делчев“ - Кавадарци

  Водачи на тимот:

  • Доц. д-р Ламбе Барандовски, ДФРМ
  • Проф. д-р Марина Стојановска, СХТМ
  • Дипл. мол. биолог Елена Рафаиловска, МБД

   

  На свечената церемонија, медалите на учениците од Македонија ги додели неговата екселенција амбасадорот на Германија во Боцвана г-дин Ралф Брет, кој од 2005 до 2008 година беше Амбасадор на Германија во Македонија, а од 2011 до 2015 година амбасадорот Брет беше шеф на мисијата на ОБСЕ во Скопје.

   

  Македонскиот тим го помогнаа Агенцијата за млади и спорт, Фондот за иновации и технолошки развој, градоначалниците на Кавадарци и на Петровец, Митко Јанчев и Борче Митевски, и фирмите „Кожувчанка“, „Вардар Доломит“ и „Витаминка“, како и 120 донатори од цел свет кои помогнаа во фондот на социјалните мрежи отворен од Анита Кузмановска-Фелдман, дипл. инж. по хемија која живее во САД.

   

  Македонија оваа година учествува по вторпат на оваа престижна олимпијада, која од Министерството за образование и наука е категоризирана во листата на 13 значајни меѓународни натпреварувања.

  Следната 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар.

   

   

  Скопје, 11.12.2018

   

  Со почит,

   

  Проф. д-р Боце Митревски             Проф. д-р Зоран Здравковски     Проф. д-р Сузана Ќовкаровска            

     Претседател на ДФРМ                      Претседател на СХТМ                                    Диневска

                                                                                                                                     Претседател на МБД

                                                                   Благодарност

  По повод 15-та Меѓународна Јуниорска Олимпијада по природни науки, која годинава се одржува од 2 до 11 декември во Габороне Боцвана, тимот ученици кој ќе ја преставува Република Македонија успеа да ги собере потребните средства за учество на истата. Тимот ученици и нивните ментори би сакале да се заблагодарат на финансиската подршка која ја добија од :

  Агенција за спорт и млади на Република Македонија,

  Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија, 

  АД Витаминка од Прилеп, 

  Г-дин Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци,

  Г-дин Борче Митевски, градоначалник на општина Петровец,

  Кожувчанка од Кавадарци,

  Вардар Доломит ДООЕЛ од Скопје.

  Голема благодарност и до Дипл. инж по хемија Анита Кузмановска Фелдман која ја организираше доброволната акција за собирање на преостанатите потребни средства и за целосниот нејзин ангажман и посветеност.

  Листата на донори кои го препознаа и подржаа потенцијалот на нашите учесници на  

  Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки, е дадена во документот ТУКА.


  29.10.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ


  Почитувани, 

  по барање на ментори и родители, го продолжуваме рокот за уплата на котизација за манифестацијата „Месец на науката“ за сите категории - до 2. ноември (петок). 

  за секој ученик–учесник - 300 денари

  за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


  МБД во име на организаторите на настанот 

  24.10.2018 год.


  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и наставници,

  Ве известуваме дека заврши рокот за пријавување и испраќање описи на демонстрации за учесниците од 1. до 6. одд (за 10. ноември) и за учесниците  од 7. до 9. одд. (за 17. ноември).

  Преостанува испраќање описи на демонстрации за учесниците од I до IV год.  (за 24. ноември) до 26. октомври.

  Изразуваме благодарност на сите ученици, ментори и наставници кои со своите експерименти, модели, симулации, истражувања и презентации или учество се вклучуваат во манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018.

  Ве потсетуваме на следниве информации:

  • Сите предвидени активности ќе бидат реализирани на Природно-математички факултет (горна зграда).  
  • Времето предвидено за изведување на еден експеримент со вклучена дискусија со членовите на комисијата е околу 5 мин.

  • Учесниците што изведуваат експерименти треба да бидат присутни на означените работни места во периодот од 10 до 13 ч.

  • Наставниците кои се претставуваат со тема во врска со нивната наставна практика, подготвуваат презентација и времето на презентирање е 10−15 мин.).
  • Стручно/ научно-популарните предавања се отворени за сите регистрирани учесници.

  Ве известуваме дека рокот за уплаќање на котизација е 26.октомври 2018 г.


  за секој ученик–учесник - 300 денари

  за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


  По овој ден важи котизација од 500 ден. за еден учесник (наставник/ментор/ученик).

  Во наредните денови ќе биде објавена конечната програма, а ќе бидат објавени и списоци со регистрирани учесници за првиот викенд (10.октомври).

  Дополнителни информации во врска со самата организација и реализација на настанот ќе бидат испратени директно до учесниците (преку менторите).

   

  Со почит, 

  МБД во име на

  организаторите на манифестацијата

   

  15.10.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  за учениците, наставниците и сите заинтересирани за манифестацијата Ноември – месец на науката 2018,

  Продолжување на рокот за пријавување

   

  Почитувани,  

  За да излеземе во пресрет на сите заинтересирани за овој настан, по барање на повеќемина наставници, рокот за пријавување за учество на манифестацијата за сите категории (ученици од I до VI одд.; ученици од VII до IX одд.; ученици од I до IV година) се продолжува до 19.  октомври 2018 година, до 15 часот.  


  Електронскиот формулар е достапен ТУКА
  *Во формуларот е неопходно да го пополните полето ‚‚наслов на експеримент/демонстрација‘‘


  Потсетуваме за роковите за доставување опис на експеримент/демонстрација:

   

  • 22. октомври 2017 –за ученици од основно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
  • 22. октомври 2017 –за наставници од основно образование – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)

   

  • 26. октомври 2017 – за ученици од средно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
  • 26. октомври 2017 –за наставници од средно образование  – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)  и

   

  • 26. октомври 2017 – уплата на котизација – за сите категории регистрирани учесници.

  Ве молиме да се почитуваат наведените термини. Пријави и уплати по овие датуми нема да бидат земени предвид и учесниците го губат правото на учество на настанот. 

  Ве информираме дека досега преку електронскиот формулар се регистрирани над 800 учесници за оваа манифестација.

  МБД во име на организаторите се заблагодарува за покажаниот интерес, желбата за истражување, за проширување на знаењата и стекнување на нови пријателства. 

  Со почит, 
  МБД во име на организаторите на настанот

   

  13.9.2018 год.


  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици, наставници и родители,

  Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојуз на математичари на Македонија (СММ), Македонското географско друштво (МГД), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

  Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2018 година и тоа:

  • 10. ноември за ученици од I-VI одделение
  • 17. ноември за ученици од VII-IX одделение и
  • 24. ноември за ученици од I-IV година

  и ќе вклучува повеќе настани:

  - научно-популарни предавања,

  - натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

  - презентации на искуства од наставници,

  - работилници,

  - посета на лаборатории на ПМФ и

  - други активности. 

   

  *Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за учениците од основните (8мо и 9то одделение) и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа на млади физичари која ќе се одржи 9. и 10.  ноември (информации за организација и пријавување: http://dfrm.org ).

   

  За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 15 октомври (понеделник) 2018 година со пополнување на електронска пријава ТУКА.

   

  Пријавувањето ќе започне од 17. септември (понеделник).

   

  Еден експеримент се изведува од еден или најмногу двајца ученици.

  Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување на следните формулари:

  пријава за експерименти 10. ноември за ученици од I-VI одделение. ТУКА

  пријава за експерименти 17. ноември за ученици од VII-IX одделение. ТУКА

  пријава за експерименти 24. ноември за ученици од I-IV година. ТУКА

  .

  Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

   

  Задолжително е пополување на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

  • до 15. октомври (за основно - I - VI одд.)
  • до 22. октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и
  • до 26. октомври (за средно).

  За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

  Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 26.октомври 2018 година (петок) ,пример уплатница е дадена ТУКА. (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

  • за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент. Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.
  • за наставник – 300 денари.

  Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 


  ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

  Со почит,

   

  Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
  Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
  Проф. д-р Боце Митревски, претседател на ДФРМ
  Проф. д-р Алекса Малчески, претседател на СММ
  Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
  Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
  Мартин Стојановски, претседател на САД
  Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД
  Моника Димиќ, претседател на ИДСБ

  Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ

  14.6.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

   

  ​​Се известуваат учениците кои ќе учествуваат на Првиот селекционен натпревар по природни науки дека истиот се презакажува и ќе се одржи на 4 јули 2018 година со почеток од 10 часот на ПМФ во Скопје. 

   

  Со почит,

  ДФРМ, СХТМ, МБД

  29. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

                  На Првиот Селекционен натпревар по природни науки кој ќе се одржи на 22.06.2018 година во Голем физички амфитеатар - ПМФ - Горна зграда, со почеток од 10 часот, со одлука на Комисијата за IJSO се покануваат најдобро пласираните ученици на Државните натпревари по физика, хемија и биологија, како и сите ученици кои минатата година го сочинуваа резервниот тим и ги посетуваа подготовките на ПМФ.

                  Сите ученици кои планираат да учествуваат на овој натпревар своето учество треба да го потврдат со испраќање на електронска пошта на fizikanatprevari@gmail.com, најдоцна до 15.06.2018 година.


  Со почит,

  Друштво на физичари на Република Македонија
  Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
  Македонско биолошко друштво

  23. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во VII, VIII и IX одделение  образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  22. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во I-ва , II-ра и III-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  14. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во IV-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  11. 4. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  Ве молиме погледнете го приложеното известување во врска со 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018).

  Со почит,

  МБД

  9. 3. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  во врска со поклопувањето на терминот (31. март 2018 г.) за Регионалните натпревари по математика и биологија, Ве известуваме дека се поместуваат термините за натпреварите по биологија.

  Новите термини за натпревари по биологија за основно и средно образование се следните:

  • Регионални натпревари - основно: 15. април (недела) 2018 г.; средно: 21. април (сабота) 2018 г.
  • Државен натпревар - 19. мај 2018 г.
  • Државен натпревар за IV година - 12. мај 2018 г.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  24. 2. 2018 год.

  Известување за
  Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки
  (International Junior Science Olympiad, IJSO) 2018

  Почитувани ученици и ментори,

  Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република
  Македонија и за постигнат успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Ова е престижна олимпијада, добра можност за учениците да го покажат своето знаење, способности и вештини, како и споредба на секоја земја со останатите земји-учеснички.

  Активностите во врска со олимпијадата се реализираат од страна на три здруженија: Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското
  биолошко друштво (МБД).

  Планираните термини за престојните активности во врска со Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) се следните:


  - јуни/јули 2018 – прв селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
  - август 2018 – втор селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
  - септември–декември 2018 – подготовки на тимот за Олимпијада на ПМФ
  - декември 2018 – учество на тимот од РМ на IJSO 2018

  На првиот селекционен натпревар ќе бидат поканети најдобро пласираните ученици од натпреварите по физика, хемија и биологија од VIII и IX одд., но и најдобро пласираните ученици од трите натпревари од прва година кои до 31.12.2018 нема да наполнат 16 год.

  Трите друштва ќе организираат селекција на учениците преку два селекциони натпревари, со тоа што на првиот селекционен натпревар ќе бидат дадени и задачи од математика кои ќе бидат непосредно поврзани со
  проблемските прашања и задачи од физика, хемија и биологија кои бараат предзнаења од математика. На вториот селекционен натпревар ќе има прашања и задачи од физика, хемија и биологија.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво
  Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
  Друштво на физичари на Република Македонија

  IJSO 2018.pdf IJSO 2018.pdf
  Size : 90.212 Kb
  Type : pdf