12.11.2018

      СООПШТЕНИЕ 

за Ноември - Месец на науката, втор ден

Почитувани ученици и наставници, Програмата за 17. ноември 2018 може да ја видите ТУКА.

За вториот ден од Ноември-Месец на науката 2018, пријавени се ученици од 7мо, 8мо и 9то одделение за изведување на вкупно 221 експеримент од областа на хемија (124), биологија (59), географија (11) и математика (27).

Распоредот на учесниците по работни места, според категорија (одделение) можете да го видите ТУКА.

Пријавените ученици и наставници задолжително да се регистрираат во периодот од 08:30 до 09:30 ч.

Во овој период учесниците се сместуваат на работните места како што е наведено во распоредот (ТУКА). Учениците треба да ги постават своите експерименти на означените места дадени во списокот, а не по сопствен избор.


 • Времето предвидено за изведување на еден експеримент со вклучена дискусија со членовите на комисијата е околу 5 минути. Потребниот прибор го обезбедуваат самите учесници.
 • Натпреварувачите остануваат до 13 часот на своите места за да може посетителите и другите учесници да ги погледнат нивните експерименти.
 • Посетата на лаборатории (наведени во програмата) е дозволено за сите регистрирани учесници. Учесниците ќе може да се пријават за посета на лаборатории при самото регистирање.


Со почит,

МБД во име на организаторите

Ноември -Месец на науката 2018

Информации за паркинг места

На располагање има 4 паркинзи означени на мапата подолу ( 1,2,3,4)

Паркингот означен со број 1 се наоѓа лево од општината Гази Баба и има капацитет од 20 паркинг места.


Паркингот означен со број 2 се наоѓа кај долната зграда на ПМФ - Институт за хемија и има капацитет од 35 паркинг места.

Паркингот означен со број 3 се наоѓа десно од горната зграда на Природно математичкиот факултет и има капацитет од 30 паркинг места.  ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ ЗА АВТОБУСИ И МИНИБУСИ.

Паркингот означен со број 4 се наоѓа пред горната зграда на Природно математичкиот факултет, и има капацитет од 50 до 60 паркинг места.ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ САМО ЗА АВТОМОБИЛИ.

29.10.2018 год.

СООПШТЕНИЕ


Почитувани, 

по барање на ментори и родители, го продолжуваме рокот за уплата на котизација за манифестацијата „Месец на науката“ за сите категории - до 2. ноември (петок). 

за секој ученик–учесник - 300 денари

за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


МБД во име на организаторите на настанот 

24.10.2018 год.


СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и наставници,

Ве известуваме дека заврши рокот за пријавување и испраќање описи на демонстрации за учесниците од 1. до 6. одд (за 10. ноември) и за учесниците  од 7. до 9. одд. (за 17. ноември).

Преостанува испраќање описи на демонстрации за учесниците од I до IV год.  (за 24. ноември) до 26. октомври.

Изразуваме благодарност на сите ученици, ментори и наставници кои со своите експерименти, модели, симулации, истражувања и презентации или учество се вклучуваат во манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018.

Ве потсетуваме на следниве информации:

 • Сите предвидени активности ќе бидат реализирани на Природно-математички факултет (горна зграда).  
 • Времето предвидено за изведување на еден експеримент со вклучена дискусија со членовите на комисијата е околу 5 мин.

 • Учесниците што изведуваат експерименти треба да бидат присутни на означените работни места во периодот од 10 до 13 ч.

 • Наставниците кои се претставуваат со тема во врска со нивната наставна практика, подготвуваат презентација и времето на презентирање е 10−15 мин.).
 • Стручно/ научно-популарните предавања се отворени за сите регистрирани учесници.

Ве известуваме дека рокот за уплаќање на котизација е 26.октомври 2018 г.


за секој ученик–учесник - 300 денари

за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


По овој ден важи котизација од 500 ден. за еден учесник (наставник/ментор/ученик).

Во наредните денови ќе биде објавена конечната програма, а ќе бидат објавени и списоци со регистрирани учесници за првиот викенд (10.октомври).

Дополнителни информации во врска со самата организација и реализација на настанот ќе бидат испратени директно до учесниците (преку менторите).

 

Со почит, 

МБД во име на

организаторите на манифестацијата

 

15.10.2018 год.

СООПШТЕНИЕ

за учениците, наставниците и сите заинтересирани за манифестацијата Ноември – месец на науката 2018,

Продолжување на рокот за пријавување

 

Почитувани,  

За да излеземе во пресрет на сите заинтересирани за овој настан, по барање на повеќемина наставници, рокот за пријавување за учество на манифестацијата за сите категории (ученици од I до VI одд.; ученици од VII до IX одд.; ученици од I до IV година) се продолжува до 19.  октомври 2018 година, до 15 часот.  


Електронскиот формулар е достапен ТУКА
*Во формуларот е неопходно да го пополните полето ‚‚наслов на експеримент/демонстрација‘‘


Потсетуваме за роковите за доставување опис на експеримент/демонстрација:

 

 • 22. октомври 2017 –за ученици од основно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
 • 22. октомври 2017 –за наставници од основно образование – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)

 

 • 26. октомври 2017 – за ученици од средно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
 • 26. октомври 2017 –за наставници од средно образование  – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)  и

 

 • 26. октомври 2017 – уплата на котизација – за сите категории регистрирани учесници.

Ве молиме да се почитуваат наведените термини. Пријави и уплати по овие датуми нема да бидат земени предвид и учесниците го губат правото на учество на настанот. 

Ве информираме дека досега преку електронскиот формулар се регистрирани над 800 учесници за оваа манифестација.

МБД во име на организаторите се заблагодарува за покажаниот интерес, желбата за истражување, за проширување на знаењата и стекнување на нови пријателства. 

Со почит, 
МБД во име на организаторите на настанот

 

13.9.2018 год.


СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици, наставници и родители,

Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојуз на математичари на Македонија (СММ), Македонското географско друштво (МГД), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2018 година и тоа:

 • 10. ноември за ученици од I-VI одделение
 • 17. ноември за ученици од VII-IX одделение и
 • 24. ноември за ученици од I-IV година

и ќе вклучува повеќе настани:

- научно-популарни предавања,

- натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

- презентации на искуства од наставници,

- работилници,

- посета на лаборатории на ПМФ и

- други активности. 

 

*Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за учениците од основните (8мо и 9то одделение) и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа на млади физичари која ќе се одржи 9. и 10.  ноември (информации за организација и пријавување: http://dfrm.org ).

 

За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 15 октомври (понеделник) 2018 година со пополнување на електронска пријава ТУКА.

 

Пријавувањето ќе започне од 17. септември (понеделник).

 

Еден експеримент се изведува од еден или најмногу двајца ученици.

Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување на следните формулари:

пријава за експерименти 10. ноември за ученици од I-VI одделение. ТУКА

пријава за експерименти 17. ноември за ученици од VII-IX одделение. ТУКА

пријава за експерименти 24. ноември за ученици од I-IV година. ТУКА

.

Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

 

Задолжително е пополување на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

 • до 15. октомври (за основно - I - VI одд.)
 • до 22. октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и
 • до 26. октомври (за средно).

За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 26.октомври 2018 година (петок) ,пример уплатница е дадена ТУКА. (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

 • за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент. Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.
 • за наставник – 300 денари.

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 


ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

Со почит,

 

Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
Проф. д-р Боце Митревски, претседател на ДФРМ
Проф. д-р Алекса Малчески, претседател на СММ
Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
Мартин Стојановски, претседател на САД
Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД
Моника Димиќ, претседател на ИДСБ

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ

14.6.2018 год.

СООПШТЕНИЕ

 

​​Се известуваат учениците кои ќе учествуваат на Првиот селекционен натпревар по природни науки дека истиот се презакажува и ќе се одржи на 4 јули 2018 година со почеток од 10 часот на ПМФ во Скопје. 

 

Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

29. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

                На Првиот Селекционен натпревар по природни науки кој ќе се одржи на 22.06.2018 година во Голем физички амфитеатар - ПМФ - Горна зграда, со почеток од 10 часот, со одлука на Комисијата за IJSO се покануваат најдобро пласираните ученици на Државните натпревари по физика, хемија и биологија, како и сите ученици кои минатата година го сочинуваа резервниот тим и ги посетуваа подготовките на ПМФ.

                Сите ученици кои планираат да учествуваат на овој натпревар своето учество треба да го потврдат со испраќање на електронска пошта на fizikanatprevari@gmail.com, најдоцна до 15.06.2018 година.


Со почит,

Друштво на физичари на Република Македонија
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
Македонско биолошко друштво

23. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во VII, VIII и IX одделение  образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

22. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во I-ва , II-ра и III-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

14. 5. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

конечните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во IV-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

Со почит,

МБД

11. 4. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

Ве молиме погледнете го приложеното известување во врска со 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018).

Со почит,

МБД

9. 3. 2018 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

во врска со поклопувањето на терминот (31. март 2018 г.) за Регионалните натпревари по математика и биологија, Ве известуваме дека се поместуваат термините за натпреварите по биологија.

Новите термини за натпревари по биологија за основно и средно образование се следните:

 • Регионални натпревари - основно: 15. април (недела) 2018 г.; средно: 21. април (сабота) 2018 г.
 • Државен натпревар - 19. мај 2018 г.
 • Државен натпревар за IV година - 12. мај 2018 г.

Со почит,

Македонско биолошко друштво

24. 2. 2018 год.

Известување за
Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки
(International Junior Science Olympiad, IJSO) 2018

Почитувани ученици и ментори,

Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република
Македонија и за постигнат успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Ова е престижна олимпијада, добра можност за учениците да го покажат своето знаење, способности и вештини, како и споредба на секоја земја со останатите земји-учеснички.

Активностите во врска со олимпијадата се реализираат од страна на три здруженија: Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското
биолошко друштво (МБД).

Планираните термини за престојните активности во врска со Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) се следните:


- јуни/јули 2018 – прв селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
- август 2018 – втор селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
- септември–декември 2018 – подготовки на тимот за Олимпијада на ПМФ
- декември 2018 – учество на тимот од РМ на IJSO 2018

На првиот селекционен натпревар ќе бидат поканети најдобро пласираните ученици од натпреварите по физика, хемија и биологија од VIII и IX одд., но и најдобро пласираните ученици од трите натпревари од прва година кои до 31.12.2018 нема да наполнат 16 год.

Трите друштва ќе организираат селекција на учениците преку два селекциони натпревари, со тоа што на првиот селекционен натпревар ќе бидат дадени и задачи од математика кои ќе бидат непосредно поврзани со
проблемските прашања и задачи од физика, хемија и биологија кои бараат предзнаења од математика. На вториот селекционен натпревар ќе има прашања и задачи од физика, хемија и биологија.

Со почит,

Македонско биолошко друштво
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
Друштво на физичари на Република Македонија

IJSO 2018.pdf IJSO 2018.pdf
Size : 90.212 Kb
Type : pdf