17.10.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


Календар за натпревари по биологија за ученици (I, II, III и IV година) од средни училишта:

Општински натпревари - 15. февруари 2020

Регионални натпревари - 28. март 2020

Републички натпревар - 7. мај 2020


Календар за натпреварите по природни науки (4., 5. и 6. одд.) и биологија (7., 8. и 9. одд.) за ученици од основни училишта:

Општински натпревари - 15. февруари 2020

Регионални натпревари - 28. март 2020

Републички натпревар - 9. мај 2020


Пријавувањето на учениците за општинските натпревари ќе се одвива од 25. ноември до 27. декември 2019 год. по пријавување училиште/а домаќин/и за општинските и регионалните натпревари.


Темите за трите нивоа на натпревари може да се погледнат во делот НАТПРЕВАРИ 2020 > ТЕМИ ЗА НАТПРЕВАРИ.

Ноември месец на науката

Почитувани ученици, наставници и родители,

Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското географско друштво (МГД), Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на математичари на Македонија (СММ), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти географи „Природник“ (ИДСГ – Природник) Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ), и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

 

Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2019 година и тоа:

·       16. ноември за ученици од I-VI одделение

·       23. ноември за ученици од VII-IX одделение и

·       30. ноември за ученици од I-IV година

и ќе вклучува повеќе настани:

- научно-популарни предавања,

- натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

- презентации на искуства од наставници,

- работилници,

- посета на лаборатории на ПМФ и

- други активности. 

 *Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за
учениците од основните и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа на млади физичари за која дополнителни информации за организација и пријавување наскоро ќе има на http://dfrm.org 


За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 18 октомври (петок) 2019 година со пополнување на електронска пријава на: www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА).

 Пријавувањето ќе започне од 25. септември (среда).

 

 • Објаснување за  експериментите


Еден експеримент се изведува од еден ученик.  

Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување:

пријава за експерименти 16. ноември за ученици од I-VI одделение 

пријава за експерименти 23. ноември за ученици од VII-IX одделение 

пријава за експерименти  30. ноември за ученици од I-IV година 

 

Еден ментор може да пријави најмногу 3 експерименти по категорија.

Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

 Пополнувањето на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) кој може да го најдете на www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

 

-       до 18. октомври (за основно - I - VI одд.) 

-       до 25 октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и

-       до 31. октомври (за средно).

Секој поднесен опис на експеримент ќе биде рецензиран од стручна рецензентска комисија. Само позитивно оценетите експерименти ќе бидат прикажани на настанот

За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 31.октомври 2019 година (петок) (пример уплатница е дадена на www.mgd.mk во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

·            за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент.  Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.

·            за наставник – 300 денари. Менторот има право да се пријави на настанот како набљудувач и да учествува во другите активности.         

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот (за изведување експеримент, учество во работилница или како набљудувач), а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

Со почит,

Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
Доц. д-р Ламбе Барандоски, претседател на ДФРМ
Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски , претседател на СММ
Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
Мартин Стојановски, претседател на САД
Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД

Александар Стојановски, претседател на ИДСГ Природник
Алексеј Ановскиќ, претседател на ИДСБ

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ


За обрасците и повеќе информации на страната

http://www.mgd.mk/vesti/noemvrimesecnanaukata

30.0.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Поради покажаниот интерес за дводневните обуки по природни науки за одделенките наставници, Ве известуваме дека дополнителните термини за обуките се 12. и 13. септември.

Пријавувањето на заинтересираните одделенски наставници ќе се одвива до 10. септември 2019 год. со пополнување на формулар - https://forms.gle/j6rr7xQ5Hin2ZdAp9.

Котизацијата изнесува 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Друштво на физичарите на Република Македонија).  Уплатата за обуките треба да се изврши до 10. септември 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

За дополнителни информации пратете порака на fizikanatprevari@gmail.com

Со почит,

Доц. д-р Ламбе Барандовски, Претседател на ДФРМ

Проф. д-р Зоран Здравковски, Претседател на СХТМ 

Проф. д-р Сузана Диневска Ќовкаровска, Претседател на МБД

Izvestuvanje za obuki 2019 I-IV 2.pdf Izvestuvanje za obuki 2019 I-IV 2.pdf
Size : 230.606 Kb
Type : pdf

28.8.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


По одржаниoт прв селекционен натпревар на кој учествуваа најдобро рангираните ученици од средните училишта на Државните натпревари по биологија, беа избрани 16 ученици кои ќе учествуваат во понатамошниот процес на подготовки и селекција за учество на IBO 2020. Се заблагодаруваме и им честитаме на сите учесници на селекциониот натпревар.

Со почит,

МБД

Список со финалните резултати од првиот селекционен натпревар за избор на претставници на IBO 2020:

26.8.2019 год.

ИЗВЕСТУВАЊЕ


По одржаните два селекциони натпревари на кои учествуваа најдобро рангираните ученици од основните училишта на Државните натпревари по физика хемија и биологија на 28 јуни и 23 август 2019 година, беа избрани следните шест ученици да ја претставуваат Македонија на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки 2019 која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар:


1. Мајкл Георгиевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев “ – Кавадарци,

2. Емилија Николовска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Григор Прличев“ – Охрид,

3. Никола Спировски ученик во осмо одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје,

4. Матеј Гелев, ученик во осмо одделение во ООУ „Блаже Конески“ – Велес,

5. Стефан Дрмач, ученик во деветто одделение во ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје,

6. Теона Кировска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе.


На учениците им посакуваме успех и достојно преставување на нашата држава на оваа Олимпијада


ДФРМ, СХТМ, МБД

1.7.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ


На 28.06.2019 година, во просториите на Природно - математичкиот факултет во Скопје, во организација на Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и Македонското биолошко друштво, беше организиран Првиот селекционен натпревар по природни науки (2019)

На натпреварот учествуваа 38 ученици од кои 14 ученици се покануваат на Вториот селекционен натпревар кој ќе се одржи на 23.08.2019 година и на кој ќе се одбере тимот ученици кои ќе ја преставуваат нашата држава на 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO) која ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар.

Табелата со резултати од селекциониот натпревар и спосокот со литература за подготовка за вториот селекционен натпревар, може да се најдат подолу.


28. јуни прв селекц.xlsx 28. јуни прв селекц.xlsx
Size : 32.34 Kb
Type : xlsx

25.6.2019

СООПШТЕНИЕ


Почитувани,

Ве информираме дека трите здруженија - Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) ќе организираат обуки за наставници кои изведуваат настава по предметот природни науки. Обуките и работилниците се однесуваат на темите по природни науки од прво до четврто одделение. Дводневните обуки ќе се одржат во следните термини:

 • август и 27. август 2019 г. и
 • август и 30. август 2019 г.

Дводневните обуки ќе бидат спроведени според поглавјата застапени по предметот природни науки од прво до четврто одделение.

Пријавувањето на заинтересираните одделенски наставници ќе се одвива до 15. јули 2019 год.  со пополнување на формулар.

Котизацијата во износ од 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Друштво на физичарите на Република Македонија). Уплатата за обуките треба да се изврши до 20. август 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

Информацијата ќе биде доставена до сите одделенски наставници кои досега учествувале како ментори на натпреварите по природни науки, но пожелно е да ја доставите до сите одделенски наставници во вашето училиште, бидејќи контактите од оваа категорија на наставници не е комплетна.

За дополнителни информации пратете порака на fizikanatprevari@gmail.com


Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

(потпишано во приложениот документ)

25.6.2019

СООПШТЕНИЕ


Почитувани,

Ве известуваме дека Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД) ќе организираат обуки со работилници за практична работа за наставници кои изведуваат настава по предметот Природни науки во петто и шесто одделение. Обуките и работилниците се однесуваат на темите според наставниот план и прорама и соодветните учебници во тековна употреба.

Дводневните обуки ќе се одржат во следните термини:

 • септември и 4. септември 2019 г. и
 • септември и 11. септември 2019 г.

Дводневните обуки ќе бидат спроведени според поглавјата застапени по предметот Природни науки во петто и шесто одделение.

Пријавувањето на заинтересираните предметни наставници по природни науки ќе се одвива до 20. август 2019 година со пополнување на формулар.

Котизацијата во износ од 1800,00 денари (жиро сметка: 300000001912294 Комерцијална  банка А.Д. Скопје, Македонско биолошко друштво). Уплатата за обуките треба да се изврши до 25. август 2019 г.

Програмата за работа на обуките ќе биде дополнително доставена до пријавените наставници.

Сертификатите за обуките се издаваат исклучиво по завршување на обуките.

Информацијата ќе биде доставена до сите наставници кои досега учествувале како ментори на натпреварите по природни науки, но пожелно е да ја доставите и до другите наставници кои досега не учествувале како ментори, а се ангажирани по предметот природни науки во вашето училиште.

За дополнителни информации пратете порака на bilozimk@gmail.com


Со почит,

ДФРМ, СХТМ, МБД

(потпишано во приложениот документ)

28.05.2019

 

СООПШТЕНИЕ

 

Почитувани учесници, ментори и родители,  

Подолу може да го превземете известувањето за 16 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2019) што ќе се одржи во Доха, Катар од 3 до 12 декември 2019 година. Заедно со известувањето е и список на поканети ученици за првиот селекционен натпревар.


  Македонско биолошко друштво  ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА И ПРИРОДНИ НАУКИ 2019

  Информации за паркинг места

  На располагање има 4 паркинзи означени на мапата подолу ( 1,2,3,4)

  Паркингот означен со број 1 се наоѓа лево од општината Гази Баба и има капацитет од 20 паркинг места.


  Паркингот означен со број 2 се наоѓа кај долната зграда на ПМФ - Институт за хемија и има капацитет од 35 паркинг места.

  Паркингот означен со број 3 се наоѓа десно од горната зграда на Природно математичкиот факултет и има капацитет од 30 паркинг места.  ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ ЗА АВТОБУСИ И МИНИБУСИ.

  Паркингот означен со број 4 се наоѓа пред горната зграда на Природно математичкиот факултет, и има капацитет од 50 до 60 паркинг места.ОВОЈ ПАРКИНГ Е НАМЕНЕТ САМО ЗА АВТОМОБИЛИ.

  06.05.2019

  СООПШТЕНИЕ за 6. ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА И ПРИРОДНИ НАУКИ

  Почитувани ученици и ментори,


  Ве известуваме дека на 11. мај (сабота) 2019г. на ПМФ-Скопје (горната зграда)ќе се одржи Државниот натпревар по природни науки и биологија за основно и средно образование во следните термини:

   

  • Во 10:00 часот за учесниците од IV, V и VI одделение
  • Во 10:30 часот за учесниците од VII, VIII и IX одделение
  • Во 12:00 часот за учесниците од I, II, III и IV година.

  Распоредот на учесниците по простории ќе биде објавен во текот на утрешниот ден.

  Лабораторијата за Инвертебрата и Анимална екологија како активен член на Македонското Биолошко Друштво спасува школки!


  Повеќе од 200 школки и десетици сомови од пресушените езерца во Градскиот парк во Скопје беа спасени благодарејќи на двајца граѓански активисти (Јелена Хиниќ, Ангела Тасеска). Тие со денови ги хранеа и чуваа во своите домови додека градските власти ги чистеа коритата со тешка механизација. 


  ДА за живиот свет! #НеИгнорирај! #Реагирај! ВИДИ ВИДЕО

  РАБОТИЛНИЦА: „ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ ЗНАЧАЕН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

  Почитувани,

   

  Ве известуваме дека од 6-ти мај Лабораторијата за инвертебрата и анимална екологија и Македонското биолошко друштво при Институтот за биологија, ПМФ ќе започне работилницапод наслов „ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ

  ЗНАЧАЕН ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАво соработка со Институтот за комуникациски студии како дел од кампањата „Не игнорирај! Реагирај!

  Посетата на оваа работилница ќе биде наменета за деца од 4-то до 8-мо одделение.

  Терминот за посета ќе биде во договор со училиштето. 

  За повеќе информации обратете се на e-mail: taseska_angela@yahoo.com или на телефонскиот број: 070/740-150!

  Со почит,

  Тимот на Лабораторија за инвертебрата и анимална екологија!

   


  02.04.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по биологија за VII, VIII и IX одделение одржани на 23. март 2019 год.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и остварениот успех.

   

  На 6. Државен натпревар по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на Регионалните натпревари од секој регион во секоја категорија (VII, VIII и IX одделение) (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и
  • учесниците на Регионалните натпревари рангирани по освоени бодови (над 15%) од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „II критериум“ и означени со портокалова боја), oдносно:

   

  -за VII одделение –   со наjмалку освоени 70 бодa65 ученици,

  -за VIII одделение –  со наjмалку освоени 78 бода - 71 ученик,

  -за IX одделение –    со наjмалку освоени 58 бода - 67 ученици,

   

  Со овие критериуми, на Државниот натпревар, вкупниот број на учесници е 203.

   

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Државен натпревар по биологија кој ќе се одржи на 11.мај 2019 г.!

   

  Наградите за Регионалните натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за VII одделение со 393 учесници: (максимално освоени 85 бода)

  од 79-85 бода – Прва награда

  од 70-78 бода – Втора награда

  од 58-69 бода – Трета награда

  од 45-57 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 45 бода добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за VIII одделение со 382 учесници: (максимално освоени 91 бод)

  од 85-91 бода – Прва награда

  од 78-84 бода – Втора награда

  од 68-77 бода – Трета награда

  од 58-67 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 58 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата зa IX одделение со 412 учесници: (максимално освоени 82 бода)

  од 71-82 бода – Прва награда

  од 58-70 бода – Втора награда

  од 48-57 бода – Трета награда

  од 38-47 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 38 бодови добиваат потврда за учество.

   

  02.04.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по биологија за I, II, III и IV година одржани на 23. март 2019 год.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и остварениот успех.

   

  На 6. Државен натпревар по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на Регионалните натпревари од секојрегион во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и
  • учесниците на Регионалните натпревари рангирани по освоени бодови околу 35% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на Државен наведено „II критериум“ и означени со портокалова боја), oдносно:

   

  -за I година –   со наjмалку освоени 61 бод71 ученик,

  -за II година –  со наjмалку освоени 54 бода - 42 ученици,

  -за III година – со наjмалку освоени 69 бода - 44 ученици,

  -за IV година – со наjмалку освоени 46 бода - 20 ученици.

   

  Со овие критериуми, на Државниот натпревар, вкупниот број на учесници е 177.

   

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Државен натпревар по биологија кој ќе се одржи на 11.мај 2019 г.!

   

  Наградите за Регионалните натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за I година со 200 учесници: (максимално освоени 89 бода)

  од 81-90 бода – Прва награда

  од 71-80 бода – Втора награда

  од 61-70 бода – Трета награда

  од 51-60 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 51 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за II година со 117 учесници: (максимално освоени 92 бода)

  од 75-92 бода – Прва награда

  од 64-74 бода – Втора награда

  од 54-63 бода – Трета награда

  од 44-53 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 44 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за III година со 119 учесници: (максимално освоени 93 бода)

  од 84-93 бода – Прва награда

  од 75-83 бода – Втора награда

  од 69-74 бода – Трета награда

  од 59-68 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 59 бодови добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за IV година  со 39 учесници: максимално освоени 79 бода )

  од 75-79 бода – Прва награда

  од 65-74 бода – Втора награда

  од 55-64 бода – Трета награда

  од 45-54 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 45 бодови добиваат потврда за учество.

   

   

  29.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Регионалните натпревари по природни науки за IV, V и VI одделение одржани на 23. март 2019 год.

   

  Во категоријата за IV одделение учествуваа 369 ученици

  Во категоријата за V одделение учествуваа 531 ученик

  Во категоријата за VI одделение учествуваа 486 ученици

   

  Наградите за Регионалните натпревари за сите три категории натпреварувачи е следната:

   

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 25-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите натпреварувачи кои освоиле помалку од 25 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На  Државен натпревар по природни науки ќе учествуваат согласно:

  • Првиот критериум – првопласираните учесници на регионалните натпревари од секоја општина во секоја категорија (IV, V и VI одделение) (во објавените табели означени со сина боја и во колоната Учество на Државен означено со „I критериум“) и
  • Вториот критериум – учесници со постигнат успех со намалку освоени 39 бодови и освоена I награда и II награда на Регионалните натпревари според освоените бодови (во објавените табели во колоната Учество на Државен означено со „II критериум“).

   

  Според овие критериуми на Државниот натпревар ќе учествуваат:

  -   67 ученици од IV одделение

  -   78 ученици од V  одделение

  -   51 ученик од VI  одделение  

   

  Со овие критериуми на Државниот натпревар вкупниот број учесници по природни науки е 196.

   

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и постигнатиот успех на регионалните натпревари и посакуваме успешни подготовки за учесниците на Државниот натпревар по природни науки закажан за 11.мај 2019.

   

  Комисија за натпревари по природни науки

  Македонско биолошко друштво

  26.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани,

  Прелиминарните резултати од регионалните натпревари по ПРИРОДНИ НАУКИ (4то, 5то и 6то одд.)  може да ги видите во полето натпревари 2019 (ПРИРОДНИ НАУКИ) 


   

  24.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици, ментори, родители, 

   

  Во текот на вчерашниот ден (23.март 2019 г) се спроведоа регионалните натпревари по природни науки и биологија во 34 основни (24) и средни (10) училишта. 

   

  Упатуваме благодарност до училиштата и претседателите на регионалните комисии за успешно реализирање на натпреварите. 

   

  Прегледувањето на тестовите и внесувањето на резултатите ќе започне во понеделник. Прелиминарните резултати очекувајте ги во текот на наредната недела. 

  20.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ве известуваме дека регионалните натпревари по природни науки и биологија

   

  • за општините: Валандово, Гевгелија, Дојран и Богданци ќе се одржат во ООУ „Петар Мусев“ - Богданци. Одговорно лице: Фиданка Енџекчева. 
  • за општината Карпош (Скопје) ќе се одржат во ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош“. Одговорно лице: Горан Тодоровски.

  19.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ве известуваме за одржување на регионалните натпревари за општините Дебарца, Струга и Охрид:

   

   

  *Се надеваме дека во наредните денови листата на училишта за одржување на регионалните натпревари ќе го надополниме за општините од:

  Регион 5 - Карпош – Скопје

  Регион 1 - Кочани, Зрновци, Чешиново Облешево, Свети Николе и Лозово,

  Регион 6 – Богданци, Валандово, Дојран и Гевгелија, Радовиш и Конче.

   

  18.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за регионалниот натпревар по биологија и природни науки, заедно со правилата за натпревар.

  *Списокот ќе биде обновен по пријавување на училишта домаќини за регионите во кои недостасуваат.

  Натпреварите започнуваат во 10 часот.

  Учесниците треба да пристигнат во училиштето домаќин до 9:30 часот.  17.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Училишта во кои ќе се спроведат 6. Регионални натпревари по биологија за средно образование на 23.март 2019 год.

   

  Натпреварите започнуваат во 10 часот.

  Учесниците треба да пристигнат во училиштето домаќин до 9:30 часот.  07.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  Ги објавуваме списоците на учесници на регионалните натпревари за 2019.

  За училиштата домаќини, во кои ќе се одржат регионалните натпревари, ќе бидете дополнително известени.

  Sredno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf Sredno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf
  Size : 184.851 Kb
  Type : pdf
  Osnovno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf Osnovno - Ucesnici za regionalen 2019.pdf
  Size : 488.021 Kb
  Type : pdf

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на поднесените приговори ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по природни науки за IV, V и VI одделение одржани на 23. февруари 2019 год.

  Упатуваме честитки до учениците и менторите за учеството и покажаниот успех.

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија.

   

  Во категоријата за IV одделение година со 656 учесници:(558 наградени) (максимално освоени 47 бодови од максимални 50)

  од 43-47 освоени бодови – Прва награда

  од 38-42 освоени бодови – Втора награда

  од 33-37 освоени бодови – Трета награда

  од 28-32 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 28 бодови добиваат потврда за учество.

   

  Во категоријата за V одделение со 944 учесници: (788 наградени) (максимално освоени 48 бодови од максимални 50)

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 29-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 29 бодови добиваат потврда за учество.

   

  Во категоријата за VI одделение со 871 учесник: (579 наградени) (максимално освоени 48 бодови од максимални 50)

  од 44-48 освоени бодови – Прва награда

  од 39-43 освоени бодови – Втора награда

  од 34-38 освоени бодови – Трета награда

  од 29-33 освоени бодови – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 29 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На  4. Државен натпревар по природни науки ќе учествуваат:

  Прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (IV, V и VI одделение) (во објавените табели означени со жолта боја и во колоната Учество на регионални означено со „I критериум“)

  Втор критериум – дополнување до 50% од учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во зависност од максималниот број освоени бодови (во објавените табели означени со портокалово и во колоната Учество на регионални означено со „II критериум“), oдносно:

  -   за IV одделение –  со намалку освоени 34 бодови (372 учесници)

  -   за  V  одделение  – со  намалку  освоени  35  бодови  (542 учесници)

  -   за  VI  одделение  – со  намалку  освоени  32  бодови (510 учесници).

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број учесници по категории е

  е 1424.

  Им посакуваме успех на сите учесници на 4. Регионални натпревари по природни науки закажани за 23.март 2019 г.!

   

  Комисија за натпревари по природни науки

  Македонско биолошко друштво

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

   

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од 6. Општинските натпревари по биологија за VII, VIII и IX одделение одржани на 23. Февруари 2019 год. на кои учествуваа вкупно 2365 учесници.

   

  Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и остварениот успех.

   

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

   

  • Во категоријата за VII одделение со 825 учесници: (максимално освоени 98 бодови и 406 наградени)
  • од 91-98 бода – Прва награда
  • од 81-90 бода – Втора награда
  • од 71-80 бода – Трета награда
  • од 61-70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за VIII одделение со 780 учесници: максимално освоени 100 бодови и 393 наградени
  • од 91-100 бода – Прва награда
  • од 81- 90 бода – Втора награда
  • од 71- 80 бода – Трета награда
  • од 61- 70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

  • Во категоријата за IX одделение со 760 учесници: максимално освоени 97 бодови и 580 наградени
  • од 91-97 бода – Прва награда
  • од 81-90 бода – Втора награда
  • од 71-80 бода – Трета награда
  • од 61-70 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бод добиваат потврда за учество.

   

   

  На 6. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „I критериум“ и означени со жолта боја) и

  -за VII одделение –   65 ученици,

  -за VIII одделение –  67 ученици,

  -за IX одделение  –   72 ученика,

   

  • учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови до 50% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „II критериум“ и означени со сина боја), oдносно:

   

  -за VII одделение –   со наjмалку освоени 61 бод - 351 ученик,

  -за VIII одделение –  со наjмалку освоени 61 бод  - 337 ученици,

  - за IX одделение   – со наjмалку освоени 71 бод - 352 ученика,

   

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 1244.

   

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Регионални натпревари по биологија закажани за 23.март 2019 г.!

   

  Државна комисија за натпревари

  по биологија во основно образование

  05.03.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори, 

  По разгледување на приговорите ги објавуваме конечните резултати од Општинските натпревари по биологија за I, II, III и IV година одржани на 23. Февруари 2019 год. на кои учествуваа вкупно 821 ученик.

  Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори за учеството и остварениот успех.

  Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија и тоа:

  • Во категоријата за I година со 350 учесници: (максимално освоени 95 бодови и 170 наградени)

  од 86-95 бода – Прва награда

  од 76-85 бода – Втора награда

  од 66-75 бода – Трета награда

  од 56-65 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 56 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за II година со 196 учесници: максимално освоени 94 бодови и 122 наградени

  од 85-94 бода – Прва награда

  од 75-84 бода – Втора награда

  од 65-74 бода – Трета награда

  од 55-64 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 55 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за III година со 200 учесници: максимално освоени 93 бодови и 99 наградени

  од 84-93 бода – Прва награда

  од 74-83 бода – Втора награда

  од 64-73 бода – Трета награда

  од 54-63 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 53 бодови добиваат потврда за учество.

  • Во категоријата за за IV година со 75 учесници: максимално освоени 86 бодови и 42 наградени

  од 77-86 бода – Прва награда

  од 67-76 бода – Втора награда

  од 57-66 бода – Трета награда

  од 47-56 бода – Пофалница

  Сите учесници кои освоиле помалку од 47 бодови добиваат потврда за учество.

   

  На 6. Регионални натпревари по биологија ќе учествуваат:

  • првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина во секоја категорија (I, II, III и IV година) (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „I критериум“ и означени со розе боја) и
  • учесниците на Општинските натпревари рангирани по освоени бодови до 60% од вкупниот број учесници од одредена категорија (во објавените табели во колоната Учество на регионален наведено „II критериум“ и означени со сина боја), oдносно:

  -за I година –   со наjмалку освоени 50 бода (53% од макс. освоени 95 бода) - 212 ученици,

  -за II година –  со наjмалку освоени 57 бода (60% од макс. освоени 94 бода) - 121 ученик,

  -за III година – со наjмалку освоени 51 бода (55% од макс. освоени 93 бода) - 127 ученици,

  -за IV година – со наjмалку освоени 39 бода (45% од макс. освоени 86 бода) - 45 ученици.

   

  Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот број на учесници е 505.

  Им посакуваме успех на сите учесници на 6. Регионални натпревари по биологија закажани за 23.март 2019 г.!


  Државна комисија за натпревари

  по биологија во средно образование

  Почитувани,

  Со големо задоволство ви најавуваме дека од март 2019 година Ботаничката градина ќе започне со организирани обуки и работилници од областа на ботаниката и биодиверзитетот.

  За повеќе информации кликнете ТУКА

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  23.02.2019

  Почитувани ученици и ментори, 

  Ве известуваме дека денес (23. февруари) успешно се реализираа  општинските натпревари по 

  - биологија за учесниците од средните училишта и 

  - биологија и природни науки за учесниците од основните училишта 

  од 73 општини.

  Натпреварите се спроведоа во 62 основни и средни училишта.  

   

  Изразуваме честитки и благодарност до сите претседатели и членови на комисиите во сите основни и средни училишта кои беа домаќини на овие натпревари.   

   

  Прелиминарните резултати ќе бидат објавени во текот на наредната недела. 

   


  24.01.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани,

  Финалната листа на пријавени ученици за учество на општинскиот натпревар по природни науки можете да ги видите ТУКА.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  22.02.2019


  Почитувани учесници и ментори,  ви посакуваме успешен натпреварувачки ден!


  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  20.02.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за оштинскиот натпревар по биологија (средно),

  заедно со правилата за натпревар.

  Натпреварот започнува во 10 часот.

  20.02.2019

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани, 

  Ви го доставуваме списокот на училиштата домаќини за оштинскиот натпревар по биологија и природни науки

  (основно), заедно со правилата за натпревар.

  Натпреварот започнува во 10 часот.


                 

  Тимот од Република Македонија освои 3 бронзени медали

  на 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки

   

   

  Почитувани,

   

  Ве известуваме дека нашиот тим кој учествуваше на 15. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки која се одржа од 2 до 11 декември 2018 година во Габороне, Боцвана освои 3 бронзени медали.

   

  Честитки за заедничкиот успех до учесниците, водачите и Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ) и Македонското биолошко друштво (МБД).

   

  На олимпијадата учествуваа 46 земји од 5 континенти, односно околу 250 натпреварувачи (ученици помлади од шеснаесет години) и околу 150 водачи.

   

  Македонскиот тим го сочинуваа:

  • Мила Ивановска, СОУ Гим. „Ј. Б. Тито“ – Битола (бронзен медал)
  • Дарко Стојчев, СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци (бронзен медал)
  • Димитар Џорлев, СОУ „Јане Сандански“ – Струмица (бронзен медал)
  • Бисера Јаневска, Приватна гимназија „Алгоритам“ - Центар
  • Дамјан Јанчевски, ПСУ „Јахја Кемал“ - Карпош
  • Мајкл Георгиевски, ООУ „Гоце Делчев“ - Кавадарци

  Водачи на тимот:

  • Доц. д-р Ламбе Барандовски, ДФРМ
  • Проф. д-р Марина Стојановска, СХТМ
  • Дипл. мол. биолог Елена Рафаиловска, МБД

   

  На свечената церемонија, медалите на учениците од Македонија ги додели неговата екселенција амбасадорот на Германија во Боцвана г-дин Ралф Брет, кој од 2005 до 2008 година беше Амбасадор на Германија во Македонија, а од 2011 до 2015 година амбасадорот Брет беше шеф на мисијата на ОБСЕ во Скопје.

   

  Македонскиот тим го помогнаа Агенцијата за млади и спорт, Фондот за иновации и технолошки развој, градоначалниците на Кавадарци и на Петровец, Митко Јанчев и Борче Митевски, и фирмите „Кожувчанка“, „Вардар Доломит“ и „Витаминка“, како и 120 донатори од цел свет кои помогнаа во фондот на социјалните мрежи отворен од Анита Кузмановска-Фелдман, дипл. инж. по хемија која живее во САД.

   

  Македонија оваа година учествува по вторпат на оваа престижна олимпијада, која од Министерството за образование и наука е категоризирана во листата на 13 значајни меѓународни натпреварувања.

  Следната 16. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки ќе се одржи од 3 до 12 декември 2019 година во Доха, Катар.

   

   

  Скопје, 11.12.2018

   

  Со почит,

   

  Проф. д-р Боце Митревски             Проф. д-р Зоран Здравковски     Проф. д-р Сузана Ќовкаровска            

     Претседател на ДФРМ                      Претседател на СХТМ                                    Диневска

                                                                                                                                     Претседател на МБД

                                                                   Благодарност

  По повод 15-та Меѓународна Јуниорска Олимпијада по природни науки, која годинава се одржува од 2 до 11 декември во Габороне Боцвана, тимот ученици кој ќе ја преставува Република Македонија успеа да ги собере потребните средства за учество на истата. Тимот ученици и нивните ментори би сакале да се заблагодарат на финансиската подршка која ја добија од :

  Агенција за спорт и млади на Република Македонија,

  Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија, 

  АД Витаминка од Прилеп, 

  Г-дин Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци,

  Г-дин Борче Митевски, градоначалник на општина Петровец,

  Кожувчанка од Кавадарци,

  Вардар Доломит ДООЕЛ од Скопје.

  Голема благодарност и до Дипл. инж по хемија Анита Кузмановска Фелдман која ја организираше доброволната акција за собирање на преостанатите потребни средства и за целосниот нејзин ангажман и посветеност.

  Листата на донори кои го препознаа и подржаа потенцијалот на нашите учесници на  

  Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки, е дадена во документот ТУКА.


  29.10.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ


  Почитувани, 

  по барање на ментори и родители, го продолжуваме рокот за уплата на котизација за манифестацијата „Месец на науката“ за сите категории - до 2. ноември (петок). 

  за секој ученик–учесник - 300 денари

  за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


  МБД во име на организаторите на настанот 

  24.10.2018 год.


  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и наставници,

  Ве известуваме дека заврши рокот за пријавување и испраќање описи на демонстрации за учесниците од 1. до 6. одд (за 10. ноември) и за учесниците  од 7. до 9. одд. (за 17. ноември).

  Преостанува испраќање описи на демонстрации за учесниците од I до IV год.  (за 24. ноември) до 26. октомври.

  Изразуваме благодарност на сите ученици, ментори и наставници кои со своите експерименти, модели, симулации, истражувања и презентации или учество се вклучуваат во манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018.

  Ве потсетуваме на следниве информации:

  • Сите предвидени активности ќе бидат реализирани на Природно-математички факултет (горна зграда).  
  • Времето предвидено за изведување на еден експеримент со вклучена дискусија со членовите на комисијата е околу 5 мин.

  • Учесниците што изведуваат експерименти треба да бидат присутни на означените работни места во периодот од 10 до 13 ч.

  • Наставниците кои се претставуваат со тема во врска со нивната наставна практика, подготвуваат презентација и времето на презентирање е 10−15 мин.).
  • Стручно/ научно-популарните предавања се отворени за сите регистрирани учесници.

  Ве известуваме дека рокот за уплаќање на котизација е 26.октомври 2018 г.


  за секој ученик–учесник - 300 денари

  за наставник или ментор-учесник – 300 денари за еден ден од настанот.


  По овој ден важи котизација од 500 ден. за еден учесник (наставник/ментор/ученик).

  Во наредните денови ќе биде објавена конечната програма, а ќе бидат објавени и списоци со регистрирани учесници за првиот викенд (10.октомври).

  Дополнителни информации во врска со самата организација и реализација на настанот ќе бидат испратени директно до учесниците (преку менторите).

   

  Со почит, 

  МБД во име на

  организаторите на манифестацијата

   

  15.10.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  за учениците, наставниците и сите заинтересирани за манифестацијата Ноември – месец на науката 2018,

  Продолжување на рокот за пријавување

   

  Почитувани,  

  За да излеземе во пресрет на сите заинтересирани за овој настан, по барање на повеќемина наставници, рокот за пријавување за учество на манифестацијата за сите категории (ученици од I до VI одд.; ученици од VII до IX одд.; ученици од I до IV година) се продолжува до 19.  октомври 2018 година, до 15 часот.  


  Електронскиот формулар е достапен ТУКА
  *Во формуларот е неопходно да го пополните полето ‚‚наслов на експеримент/демонстрација‘‘


  Потсетуваме за роковите за доставување опис на експеримент/демонстрација:

   

  • 22. октомври 2017 –за ученици од основно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
  • 22. октомври 2017 –за наставници од основно образование – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)

   

  • 26. октомври 2017 – за ученици од средно образование (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)
  • 26. октомври 2017 –за наставници од средно образование  – презентација за ментори (на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com)  и

   

  • 26. октомври 2017 – уплата на котизација – за сите категории регистрирани учесници.

  Ве молиме да се почитуваат наведените термини. Пријави и уплати по овие датуми нема да бидат земени предвид и учесниците го губат правото на учество на настанот. 

  Ве информираме дека досега преку електронскиот формулар се регистрирани над 800 учесници за оваа манифестација.

  МБД во име на организаторите се заблагодарува за покажаниот интерес, желбата за истражување, за проширување на знаењата и стекнување на нови пријателства. 

  Со почит, 
  МБД во име на организаторите на настанот

   

  13.9.2018 год.


  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици, наставници и родители,

  Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојуз на математичари на Македонија (СММ), Македонското географско друштво (МГД), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

  Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2018 година и тоа:

  • 10. ноември за ученици од I-VI одделение
  • 17. ноември за ученици од VII-IX одделение и
  • 24. ноември за ученици од I-IV година

  и ќе вклучува повеќе настани:

  - научно-популарни предавања,

  - натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

  - презентации на искуства од наставници,

  - работилници,

  - посета на лаборатории на ПМФ и

  - други активности. 

   

  *Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за учениците од основните (8мо и 9то одделение) и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа на млади физичари која ќе се одржи 9. и 10.  ноември (информации за организација и пријавување: http://dfrm.org ).

   

  За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 15 октомври (понеделник) 2018 година со пополнување на електронска пријава ТУКА.

   

  Пријавувањето ќе започне од 17. септември (понеделник).

   

  Еден експеримент се изведува од еден или најмногу двајца ученици.

  Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување на следните формулари:

  пријава за експерименти 10. ноември за ученици од I-VI одделение. ТУКА

  пријава за експерименти 17. ноември за ученици од VII-IX одделение. ТУКА

  пријава за експерименти 24. ноември за ученици од I-IV година. ТУКА

  .

  Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

   

  Задолжително е пополување на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

  • до 15. октомври (за основно - I - VI одд.)
  • до 22. октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и
  • до 26. октомври (за средно).

  За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

  Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 26.октомври 2018 година (петок) ,пример уплатница е дадена ТУКА. (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

  • за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент. Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.
  • за наставник – 300 денари.

  Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 


  ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

  Со почит,

   

  Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
  Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
  Проф. д-р Боце Митревски, претседател на ДФРМ
  Проф. д-р Алекса Малчески, претседател на СММ
  Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
  Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
  Мартин Стојановски, претседател на САД
  Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД
  Моника Димиќ, претседател на ИДСБ

  Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ

  14.6.2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

   

  ​​Се известуваат учениците кои ќе учествуваат на Првиот селекционен натпревар по природни науки дека истиот се презакажува и ќе се одржи на 4 јули 2018 година со почеток од 10 часот на ПМФ во Скопје. 

   

  Со почит,

  ДФРМ, СХТМ, МБД

  29. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

                  На Првиот Селекционен натпревар по природни науки кој ќе се одржи на 22.06.2018 година во Голем физички амфитеатар - ПМФ - Горна зграда, со почеток од 10 часот, со одлука на Комисијата за IJSO се покануваат најдобро пласираните ученици на Државните натпревари по физика, хемија и биологија, како и сите ученици кои минатата година го сочинуваа резервниот тим и ги посетуваа подготовките на ПМФ.

                  Сите ученици кои планираат да учествуваат на овој натпревар своето учество треба да го потврдат со испраќање на електронска пошта на fizikanatprevari@gmail.com, најдоцна до 15.06.2018 година.


  Со почит,

  Друштво на физичари на Република Македонија
  Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
  Македонско биолошко друштво

  23. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во VII, VIII и IX одделение  образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  22. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати од државниот натпревар по биологија за учениците во I-ва , II-ра и III-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  14. 5. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  конечните резултати и одговорите на прашањата од државниот натпревар по биологија за учениците во IV-та година средно образование се достапни во делот НАТПРЕВАРИ 2018 - РЕЗУЛТАТИ.

  Во прилог на ова соопштение ги објавуваме и критериумите за наградување на учесниците.

  Со почит,

  МБД

  11. 4. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  Ве молиме погледнете го приложеното известување во врска со 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018).

  Со почит,

  МБД

  9. 3. 2018 год.

  СООПШТЕНИЕ

  Почитувани ученици и ментори,

  во врска со поклопувањето на терминот (31. март 2018 г.) за Регионалните натпревари по математика и биологија, Ве известуваме дека се поместуваат термините за натпреварите по биологија.

  Новите термини за натпревари по биологија за основно и средно образование се следните:

  • Регионални натпревари - основно: 15. април (недела) 2018 г.; средно: 21. април (сабота) 2018 г.
  • Државен натпревар - 19. мај 2018 г.
  • Државен натпревар за IV година - 12. мај 2018 г.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво

  24. 2. 2018 год.

  Известување за
  Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки
  (International Junior Science Olympiad, IJSO) 2018

  Почитувани ученици и ментори,

  Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки е една од тринаесетте олимпијади категоризирани од Министерството за образование и наука како значајна меѓународна олимпијада за ученици од Република
  Македонија и за постигнат успех на некоја од овие олимпијади МОН доделува стипендии на учениците. Ова е престижна олимпијада, добра можност за учениците да го покажат своето знаење, способности и вештини, како и споредба на секоја земја со останатите земји-учеснички.

  Активностите во врска со олимпијадата се реализираат од страна на три здруженија: Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) и Македонското
  биолошко друштво (МБД).

  Планираните термини за престојните активности во врска со Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) се следните:


  - јуни/јули 2018 – прв селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
  - август 2018 – втор селекционен натпревар за IJSO 2018 на ПМФ, Скопје
  - септември–декември 2018 – подготовки на тимот за Олимпијада на ПМФ
  - декември 2018 – учество на тимот од РМ на IJSO 2018

  На првиот селекционен натпревар ќе бидат поканети најдобро пласираните ученици од натпреварите по физика, хемија и биологија од VIII и IX одд., но и најдобро пласираните ученици од трите натпревари од прва година кои до 31.12.2018 нема да наполнат 16 год.

  Трите друштва ќе организираат селекција на учениците преку два селекциони натпревари, со тоа што на првиот селекционен натпревар ќе бидат дадени и задачи од математика кои ќе бидат непосредно поврзани со
  проблемските прашања и задачи од физика, хемија и биологија кои бараат предзнаења од математика. На вториот селекционен натпревар ќе има прашања и задачи од физика, хемија и биологија.

  Со почит,

  Македонско биолошко друштво
  Сојуз на хемичари и технолози на Македонија
  Друштво на физичари на Република Македонија

  IJSO 2018.pdf IJSO 2018.pdf
  Size : 90.212 Kb
  Type : pdf