Наградени ученици од 1,2,3,4,5,6 одд. за категориите природни науки и математика. (10. ноември 2018)


 19.10.2018 год.   

Формуларите за електронско пријавувањето на учесници на настанот „НОЕМВРИ-Месец на науката 2018“ се НЕАКТИВНИ