Наградени ученици од прва, втора, трета и четврта година, за категориите хемија, биологија, географија и математика. (24.ноември 2018).Наградени ученици од 7,8 и 9 одделение, за категориите хемија, биологија, географија и математика. (17. ноември 2018)


Наградени за 17.ноември.pdf Наградени за 17.ноември.pdf
Size : 143.449 Kb
Type : pdf

Наградени ученици од 1,2,3,4,5,6 одд. за категориите природни науки и математика. (10. ноември 2018)


 19.10.2018 год.   

Формуларите за електронско пријавувањето на учесници на настанот „НОЕМВРИ-Месец на науката 2018“ се НЕАКТИВНИ