Kонечни резултати од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

Kонечни резултати од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во СРЕДНО училиште

Прелиминарни резултати од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

Одговори на прашањата од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

VII odd kluc drzven 2018 prosiren.pdf VII odd kluc drzven 2018 prosiren.pdf
Size : 414.811 Kb
Type : pdf
VII odd kluc drzaven 2018 ALB prosiren.pdf VII odd kluc drzaven 2018 ALB prosiren.pdf
Size : 271.657 Kb
Type : pdf
VIII odd kluc drzaven 2018 prosiren.pdf VIII odd kluc drzaven 2018 prosiren.pdf
Size : 197.166 Kb
Type : pdf
IX odd kluc drzaven 2018 prosiren.pdf IX odd kluc drzaven 2018 prosiren.pdf
Size : 391.545 Kb
Type : pdf

Конечни резултати од регионалниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

7 odd. Regionalen rezultati 2018.pdf 7 odd. Regionalen rezultati 2018.pdf
Size : 374.064 Kb
Type : pdf
8 odd. Regionalen rezultati 2018.pdf 8 odd. Regionalen rezultati 2018.pdf
Size : 350.037 Kb
Type : pdf
9 odd. Regionalen rezultati  2018.pdf 9 odd. Regionalen rezultati 2018.pdf
Size : 315.004 Kb
Type : pdf

Конечни резултати од општинскиот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

7 odd KONECNI  za regionalen 2018.pdf 7 odd KONECNI za regionalen 2018.pdf
Size : 602.391 Kb
Type : pdf
8 odd   KONECNI za regionalen 2018.pdf 8 odd KONECNI za regionalen 2018.pdf
Size : 560.479 Kb
Type : pdf
9 odd KONECNI za regionalen  2018.pdf 9 odd KONECNI za regionalen 2018.pdf
Size : 560.27 Kb
Type : pdf

 

Прелиминарни/конечни резултати од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во СРЕДНО училиште

I godina rezultati drzaven 2018.xlsx I godina rezultati drzaven 2018.xlsx
Size : 24.164 Kb
Type : xlsx
II godina rezultati drzaven 2018.xlsx II godina rezultati drzaven 2018.xlsx
Size : 23.624 Kb
Type : xlsx
III godina rezultati drzaven 2018.xlsx III godina rezultati drzaven 2018.xlsx
Size : 22.646 Kb
Type : xlsx
IV godina rezultati  drzaven.pdf IV godina rezultati drzaven.pdf
Size : 97.775 Kb
Type : pdf

Одговори на прашањата од државниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во СРЕДНО училиште

I godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf I godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf
Size : 240.769 Kb
Type : pdf
II godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf II godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf
Size : 173.269 Kb
Type : pdf
II godina kluc drzaven prosiren 2018 ALB.pdf II godina kluc drzaven prosiren 2018 ALB.pdf
Size : 80.064 Kb
Type : pdf
III godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf III godina kluc drzaven prosiren 2018.pdf
Size : 191.239 Kb
Type : pdf
IV godina KLUC PROSIREN 2018.pdf IV godina KLUC PROSIREN 2018.pdf
Size : 567.572 Kb
Type : pdf
ALB IV godina KLUC PROSIREN 2018.pdf ALB IV godina KLUC PROSIREN 2018.pdf
Size : 493.514 Kb
Type : pdf

Конечни резултати од регионалниот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во СРЕДНО училиште

I godina regionalen 2018 konecni.pdf I godina regionalen 2018 konecni.pdf
Size : 180.549 Kb
Type : pdf
II godina regionalen 2018  konecni.pdf II godina regionalen 2018 konecni.pdf
Size : 145.581 Kb
Type : pdf
III godina regionalen 2018 konecni.pdf III godina regionalen 2018 konecni.pdf
Size : 142.948 Kb
Type : pdf
IV godina regionalen 2018 konecni.pdf IV godina regionalen 2018 konecni.pdf
Size : 107.718 Kb
Type : pdf

Конечни резултати од општинскиот натпревар по биологија во 2018 год. за учениците во СРЕДНО училиште