Конечни резултати од државниот натпревар по биологија во 2017 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

Листа на наградени учесници на општинскиот натпревар по биологија во 2017 год. за учениците во ОСНОВНО училиште

Конечни резултати од државниот натпревар по биологија во 2017 год. за учениците во СРЕДНО училиште

Листа на наградени учесници на општинскиот натпревар по биологија во 2017 год. за учениците во СРЕДНО училиште