За пријавување на ученици од основното образование кликнете на еден од понудените линкови, во зависност од регионот во кој припаѓа вашето училиште. Пријавувањето на ученици од средното образование ќе се одвива преку еден заеднички формулар за сите региони.

Формуларите се достапни преку следните линкови:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

https://forms.gle/BAfXbBk3qHuobGNCA