КОНЕЧНИ резултати од ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 2019
Konechni_4 odd_drzaven 2019.pdf Konechni_4 odd_drzaven 2019.pdf
Size : 104.48 Kb
Type : pdf
Konechni_5 odd_drzaven 2019.pdf Konechni_5 odd_drzaven 2019.pdf
Size : 109.483 Kb
Type : pdf
Konechni_6 odd_drzaven 2019.pdf Konechni_6 odd_drzaven 2019.pdf
Size : 100.967 Kb
Type : pdf

Проширени клучеви од тестовите за ДРЖАВНИОТНАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 2019 ( 4то, 5то и 6то одд.)

Prosiren klic_4 odd_drzaven_2019_MK.pdf Prosiren klic_4 odd_drzaven_2019_MK.pdf
Size : 801.466 Kb
Type : pdf
Prosiren klic_4 odd_drzaven_2019_ALB.pdf Prosiren klic_4 odd_drzaven_2019_ALB.pdf
Size : 777.512 Kb
Type : pdf
Prosiren klic_5 odd_drzaven_2019_MK.pdf Prosiren klic_5 odd_drzaven_2019_MK.pdf
Size : 177.896 Kb
Type : pdf
Prosiren klic_5 odd_drzaven_2019_ALB.pdf Prosiren klic_5 odd_drzaven_2019_ALB.pdf
Size : 252.117 Kb
Type : pdf
Prosiren klic_6 odd_drzaven_2019_MK.pdf Prosiren klic_6 odd_drzaven_2019_MK.pdf
Size : 344.716 Kb
Type : pdf
Prosiren klic_6 odd_drzaven_2019_ALB.pdf Prosiren klic_6 odd_drzaven_2019_ALB.pdf
Size : 322.492 Kb
Type : pdf