3. 10. 2017 год.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани ученици и ментори,

термините за спроведување на натпреварите по биологија во 2018 год., за учениците во основно и во средно образование се следните:

  • Општински натпревари - 3. март 2018 г.
  • Регионални натпревари - 31. март 2018 г.
  • Државен натпревар - 12. мај 2018 г.

Со почит,

МБД