25.09.2018 год.

Соопштение  

  • Календар за натпревари по природни науки и биологија:

 

Општински натпревари - 23. февруари 2019

Регионални натпревари - 23. март 2019

Републички натпревар - 11. мај 2019

 

Натпревари по природни науки за учениците од IV, V и VI одделение

Натпревари по биологија за учениците од VII, VIII и IX одделение


  • Календар за натпревари по биологија за ученици (I, II, III и IV година) од средни училишта:

 

Општински натпревари - 23. февруари 2019

Регионални натпревари - 23. март 2019

Републички натпревар - 11. мај 2019